Kan jag anlita en utomstående som utför arbete som hyresgästen enligt hyresavtalet ska sköta, och sedan begära att hyresgästen bekostar arbetet?

2019-07-30 i Avtal
FRÅGA
Min hyresgäst hyr en villa där trädgårdsskötsel är inskrivet i kontraktet.om detta inte sköts kan jag då anlita ett företag och hyresgästen blir skyldig att betala fakturan?står att hyresgästen skall stå för kostnaden för trädgårdsskötsel mm.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga berör främst avtalsrätt, och närmare bestämt avtalstolkning. Det avtal som har slutits mellan dig och din hyresgäst är ett civilrättsligt avtal, kort beskrivet som ett avtal mellan två privatpersoner. Civilrättsliga avtal kan se ut nästan hur som helst, bara avtalsparterna är överens om innehållet. Ett avtal är nämligen en bindande rättshandling som förseglar det som avtalsparterna kommit överens om. Parterna ska följa avtalet när det är slutet.

Som jag förstår det så framkommer det av avtalet att hyresgästen ska stå för kostnaden för trädgårdsskötsel, men ingenting om hur skötseln ska bedrivas. När det saknas information i ett avtal får man ägna sig åt att tolka det som faktiskt framkommer i avtalet. Om inte det går kan man behöva "fylla ut" avtalet men t.ex rättsliga principer. Dessa principer kan vara sätt på vilket människor alltid har löst liknande problem, en slags standardlösning, varför man tänker att det är den lösning som avses även i det aktuella fallet– trots att det inte står uttryckligen i avtalet.

I ditt fall kan tyckas att formuleringen "hyresgästen står för kostnader för trädgårdsskötsel" innebär att personen själv kan välja att utföra skötseln för att hålla nere kostnaderna. Det tycks också innebära att om hyresgästen inte utför trädgårdsskötseln så kan du anlita en firma, vilken gästen får bekosta. Här är det viktigt att tolka vad "trädgårdens skötsel" innebär. Utifrån ordalydelsen får det knappast vara fråga om någon förändring i trädgården, eller markarbeten, utan snarare bara bevattning av blommor och klippning av gräsmatta. Anlitar du en firma som utför mer arbete än det som kan sägas ingå i "skötseln" måste antagligen du stå för det som går utöver den grundläggande skötseln. Det ska poängteras att jag inte vet exakt vad som avtalats mellan dig och hyresgästen, varför min bedömning bara är grundläggande.

Jag rekommenderar att du påminner hyresgästen om vad som står i avtalet, och förklarar att du kommer anlita någon som utför skötseln om hyresgästen inte gör det. Var också tydlig med vad som kommer utföras av den som blir anlitad, och ungefär vad det kommer att kosta. Det kan vara av vikt för att så långt som möjligt undvika missförstånd.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1290)
2020-05-27 Fråga om avtalsvillkor
2020-05-27 Hur ska man datera ett avtal som först avtalats muntligt och sedan skrivs ned vid ett annat datum?
2020-05-26 Fullgörelse av köp
2020-05-26 Ändringar i befintligt avtal utan motpartens samtycke

Alla besvarade frågor (80494)