Kan jag ångra en bodelning om jag inte var i mina sinnes fulla bruk vid bodelningstillfället

2021-04-13 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Vid tillfället jag skrev på min skiljsmässa anser jag att jag inte var vid mina sinnesfulla bruk. Hade bara 2 veckor innan varit inlagd på psyket. Kan man göra om något sådant utifrån hur man mår nu?Skrev på för 6 månadersedan. Vill inte vara gift. Men vill ändra själva delningen . Möbler hus och pengar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är uppenbart att du var ur dina sinnes fulla bruk och att bodelningen är skevdelad finns det möjlighet att ändra (jämka den). Nedan följer en förklaring av situationen.

Äktenskapsskillnad

När ni lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad har ni en betänketid på minst sex månader och max ett år, se 5:1 äktenskapsbalken. Detta i det fall ni har bott tillsammans eller har barn under 16 år. Har ni under två års tid inte bott tillsammans krävs ingen betänketid, se 5:4 äktenskapsbalken.

Bodelning

Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras. Det vill säga alla tillgångar ska delas upp mellan makarna. Om ni inte genom äktenskapsförord har avtalat om vem som äger vad och vem som ska ha vad vid en skilsmässa, är utgångspunkten att ni äger allt tillsammans, det kallas för giftorättsgods, se 7:1 äktenskapsbalken. Där ingår exempelvis möbler, sparpengar och bostad, oavsett om den ena parten har betalt den. Även parternas skulder ska räknas in i bodelningen, se 11:2 äktenskapsbalken. När en sammanräkning skett, delas tillgångarna sedan mellan parterna, 11:3 äktenskapsbalken.

Vad som gäller lösöre, det vill säga möbler och andra saker, kan ni dela det mellan er som ni vill genom sämjedelning (ni är överens om vem som tar vad). I det fall ni inte kan komma överens om vem som ska ha vad får en utomstående göra en delning om vad som är lämpligast.

Jämkning

Om det finns anledning att ändra på de ovan nämnda reglerna finns det undantagsregler. Exempelvis om ni har endast har varit gifta och samboende under kortare tid än fem år, finns det möjlighet att ändra på andelarna i bodelningen, se 12:1 äktenskapsbalken. Det kan även finnas andra anledningar att ändra bodelningsreglerna. Exempelvis om det den ena parten har väsentligt ändrat sina ekonomiska förhållanden. Det kan innebära att den ena parten har betydligt större inkomster och den andra parten har fått väldigt mycket sämre förutsättningar, se 12:3 äktenskapsbalken.

Ogiltighet och jämkning av bodelningsavtal

Om det framgår av bodelningen att den är kraftigt fördelaktig till den ena parten, så kallad skevdelning, finns det anledning att ifrågasätta omständigheterna kring avtalets ingående. Du skriver att du inte var i dina sinnens fulla bruk när du skrev under bodelningsavtalet. Att du var inskriven för psykiatrisk vård i anslutning till tidpunkten för bodelningen talar för att du kan styrka det med läkarintyg. Det finns då möjlighet att jämka bodelningen med stöd av 36 § avtalslagen. Det finns en dom från Högsta domstolen NJA 2020 s. 624 som behandlar just en situation där den ena parten inte var i sina sinnes fulla bruk vid bodelningen.

Sammanfattning

Ett bodelningsavtal omfattas av olika regler om hur tillgångarna ska fördelas. Om det är tydligt att bodelningen är skevdelad, samt att du inte var i dina sinnes fulla bruk, finns det anledning att jämka avtalet. Behöver du hjälp med att jämka avtalet och upprätta en ny bodelning är du varmt välkommen till oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2898)
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

Alla besvarade frågor (96466)