Kan jag ändra mina barns efternamn mot den andra förälderns vilja?

2017-10-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag har 2 barn och är numera skild. I samband med giftermålet antog jag min ex-mans efternamn och således bär även våra barn det namnet. Nu när vi är skilda vill jag byta tillbaka till endast mitt släktnamn och att barnen efter sitt nuvarande efternamn även antar mitt släktnamn. Barnen undrar varför mamma presenterar sig med ett annat efternamn som inte dom heter och de vill då heta lika som jag. Till ärendet då; - så motsätter sig min Ex-man att barnen byter efternamn helt. Han säger att jag kan byta om jag så önskar men han kommer aldrig gå med på att barnen byter. Hur kan jag driva denna frågan vidare för att få igenom mitt önskemål? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Här aktualiseras frågor om vårdnad enligt föräldrabalken (FB), och namnbyte enligt lag (2016:1013) om personnamn. Viktigt att notera är att den tidigare gällande namnlagen upphörde att gälla 2017-07-01.

Gemensam vårdnad och barnens namn

Jag antar att ni är gemensamma vårdnadshavare, eftersom ingenting annat framgår av din text.

Vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i barnens personliga frågor, så även i frågor gällande namnbyte (6 kap. 11 § FB), och eftersom ni har gemensam vårdnad, så skall ni bestämma i dessa frågor tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB). Det finns alltså ingen möjlighet att för dig, mot din ex-makes vilja, själv besluta om ett namnbyte för era barn.

Ensam vårdnad kan ändra utgången

Om barnen bär din ex-makes namn när du har ensam vårdnad, så krävs som utgångspunkt fortfarande hans samtycke för att era barn ska få byta efternamn. Domstol kan dock, om de anser det vara barnets bästa, besluta att de ska få lov att byta efternamn utan hans samtycke. Att era barn vill heta detsamma som dig skulle kunna tala för att det kan anses vara till barnens bästa, men jag vill inte uttala mig i hur domstol skulle döma i ert fall i brist på mer ingående information (34 § första stycket lag (2016:1013) om personnamn).

Barnen kan själva byta när de fyller 18 år

Det står en person över 18 år fritt att byta till en förälders efternamn. Skulle era barn fortfarande vid 18 års ålder vilja byta till ditt efternamn, kan de alltså välja att göra detta, även utan samtycke från din ex-make (9 § första stycket lag (2016:1013) om personnamn).

Hur du kan gå vidare

Om du vill gå vidare med ärendet, så ska du väcka en talan i tvist om efternamn hos tingsrätten på den ort närmast där ni befinner er (45 § första stycket lag (2016:1013) om personnamn) Här ges även era barn en möjlighet att genom socialnämnden uttrycka sina ståndpunkter i frågan (45 § tredje stycket lag (2016:1013) om personnamn).

Sammanfattningsvis

Huvudregeln är att ni beslutar gemensamt i frågor gällande era barns namn. Du har därför ingen möjlighet att ändra era barns namn i strid mot din ex-makes vilja. Ensam vårdnad skulle med domstols hjälp kunna framtvinga ett namnbyte, men det ger som sagt inga garantier. När era barn är 18 år gamla kan de själva välja att byta till ditt efternamn. Om du vill gå vidare med ärendet, så gör du det genom att väcka en talan hos den tingsrätt närmast där ni bor.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?