FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/10/2017

Kan jag ändra mina barns efternamn mot den andra förälderns vilja?

Hej, Jag har 2 barn och är numera skild. I samband med giftermålet antog jag min ex-mans efternamn och således bär även våra barn det namnet. Nu när vi är skilda vill jag byta tillbaka till endast mitt släktnamn och att barnen efter sitt nuvarande efternamn även antar mitt släktnamn. Barnen undrar varför mamma presenterar sig med ett annat efternamn som inte dom heter och de vill då heta lika som jag.

Till ärendet då; - så motsätter sig min Ex-man att barnen byter efternamn helt. Han säger att jag kan byta om jag så önskar men han kommer aldrig gå med på att barnen byter.

Hur kan jag driva denna frågan vidare för att få igenom mitt önskemål?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Här aktualiseras frågor om vårdnad enligt föräldrabalken (FB), och namnbyte enligt lag (2016:1013) om personnamn. Viktigt att notera är att den tidigare gällande namnlagen upphörde att gälla 2017-07-01.

Gemensam vårdnad och barnens namn

Jag antar att ni är gemensamma vårdnadshavare, eftersom ingenting annat framgår av din text.

Vårdnadshavare har en rätt och skyldighet att bestämma i barnens personliga frågor, så även i frågor gällande namnbyte (6 kap. 11 § FB), och eftersom ni har gemensam vårdnad, så skall ni bestämma i dessa frågor tillsammans (6 kap. 13 § första stycket FB). Det finns alltså ingen möjlighet att för dig, mot din ex-makes vilja, själv besluta om ett namnbyte för era barn.

Ensam vårdnad kan ändra utgången

Om barnen bär din ex-makes namn när du har ensam vårdnad, så krävs som utgångspunkt fortfarande hans samtycke för att era barn ska få byta efternamn. Domstol kan dock, om de anser det vara barnets bästa, besluta att de ska få lov att byta efternamn utan hans samtycke. Att era barn vill heta detsamma som dig skulle kunna tala för att det kan anses vara till barnens bästa, men jag vill inte uttala mig i hur domstol skulle döma i ert fall i brist på mer ingående information (34 § första stycket lag (2016:1013) om personnamn).

Barnen kan själva byta när de fyller 18 år

Det står en person över 18 år fritt att byta till en förälders efternamn. Skulle era barn fortfarande vid 18 års ålder vilja byta till ditt efternamn, kan de alltså välja att göra detta, även utan samtycke från din ex-make (9 § första stycket lag (2016:1013) om personnamn).

Sammanfattningsvis

Huvudregeln är att ni beslutar gemensamt i frågor gällande era barns namn. Du har därför ingen möjlighet att ändra era barns namn i strid mot din ex-makes vilja. Ensam vårdnad skulle med domstols hjälp kunna framtvinga ett namnbyte, men det ger som sagt inga garantier. När era barn är 18 år gamla kan de själva välja att byta till ditt efternamn.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000