Kan jag åka och hämta en bil jag har köpt även fast jag inte får kontakt med säljaren?

2019-02-19 i Avtal
FRÅGA
Hej. Jag har en fundering. Jag åkte och köpte en bil för någon månad sen. Jag och han var överens om att jag skulle få ta med bilen hem och att han skulle skicka ägarpappret till mig via posten. Vi skrev ett kvitto på att jag betalat för bilen och han skrev under! Kunde dock inte ta med bilen hem då bromsarna hade kärvat. Nu får jag inte tag i honom varken när ja ringer eller sms:ar. Hur blir det nu? Kan jag hämta bilen? För att han kan ju inte anmäla den stulen då han har fått betalt och han skrev dessutom under kvittot. Han sa att han skulle komma med bilen några dagar senare vilket han inte gjorde. Känner mig väldigt lurad men samtidigt kränkt. Min flickvän kan även intyga på att vi skrev på ett kvitto.Ps. Jag har varit i kontakt med polis men dem kan tydligen inte göra någonting.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte om du köpt din bil av en privatperson eller av en bilförsäljare som alltså bedriver näringsverksamhet med bilförsäljning. Mitt svar kommer därför utgå från att du har köpt bilen av en privatperson. Om så inte skulle vara fallet är du varmt välkommen att kommentera frågan nedan eller skicka in en ny fråga där du specificerar om säljaren är privatperson eller näringsidkare (det vill säga ett företag).

Din fråga gäller köp av bil, vilket räknas som lös egendom. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig, om inget annat avtalats (3 § KöpL). Mitt svar kommer därför i huvudsak utgå från den lagstiftningen.

Kan jag hämta bilen jag har köpt?
Inledningsvis kan nämnas att det finns en avtalsrättslig princip som innebär att avtal ska hållas. Vidare gäller muntliga avtal vad gäller köp av lös egendom, i samma utsträckning som skriftliga avtal.

Om inte du och säljaren har kommit överens om att säljaren ska transportera bilen hem till dig så är det ett hämtningsköp. Då ska bilen hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren har sitt affärsställe eller hemvist. Om du visste vid köpet att bilen finns på annan plats, ska bilen hållas tillgänglig för avhämtning på den platsen. Bilen anses avlämnad när köparen har tagit hand om den (6 § KöpL). Av din fråga framgår dock att ni muntligt avtalade att säljaren skulle leverera bilen till dig. Det rör sig därför om ett transportköp. Vid transportköp ska varan transporteras till köparen och då sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen (7 § KöpL). Om ni inte avtalat om tid för när bilen ska avlämnas, ska bilen avlämnas inom skälig tid från köpet (9 § KöpL). Eftersom ni kom överens om att säljaren skulle komma efter "några dagar" kan en månad inte anses vara skälig tid. En säljare har enbart rätt att hålla inne varan tills det att betalning sker, om inte annat har avtalats (10 § KöpL).

Säljaren är alltså i dröjsmål med att lämna bilen till dig. Huruvida du kan hämta bilen eller inte beror på vad ni har avtalat. Som jag förstår det så var er gemensamma avsikt att du skulle tagit med dig bilen vid betalningen men att ni sedan kom överens om att säljaren skulle leverera bilen. Ni har alltså kommit överens om att säljaren skulle lämna bilen till dig, varför jag avråder dig från att hämta bilen. Istället råder jag dig att framställa krav om fullgörelse av köpet.

Vad händer om jag inte kan hämta bilen?
Avlämnas inte varan eller om den avlämnas för sent, och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet samt kräva skadestånd (22 § KöpL). Köparen får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse. Säljaren är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Om hindret att leverera upphör inom en rimlig tid, får köparen dock kräva att säljaren fullgör köpet. Dock förlorar köparen rätten att kräva fullgörelse om han väntar orimligt länge med att framställa kravet (23 § KöpL). Av din fråga framgår att du har varit i kontakt med säljaren varför du inte kan ha förlorat rätten att kräva fullgörelse. Säljaren har inte heller gett något besked om att det skulle finnas något oövervinnligt hinder att leverera bilen t.ex. att den har blivit stulen eller förstörd.

Utöver fullgörelse skulle du kunna kräva skadestånd. Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (27 § KöpL). Du kan alltså kräva skadestånd om du lidit skada genom att t.ex. ha blivit tvungen att hyra bil medan du väntar på den du köpt.

För att kräva fullgörelse och eventuellt skadestånd måste du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort som säljaren bor. Läs mer om hur du går tillväga här.

Kan jag få hjälp med att få bilen?
Om säljaren fortsatt inte skulle lämna över bilen efter en dom, kan du använda domen som en exekutionstitel (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Med det menas att du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med handräckning. Alltså att Kronofogden hjälper dig att hämta bilen.

Sammanfattning
Då det verkar som att ni har avtalat att säljaren skulle lämna bilen hos dig råder jag dig att meddela säljaren att du kommer vända dig till domstol för att fullgöra köpet. Kanske kommer säljaren då inse allvaret och leverera bilen. Om inte, får du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten på orten där säljaren bor.

Av din fråga framgår inte om det finns något skriftligt köpeavtal utan enbart att det finns ett påskrivet kvitto. Av kvittot framgår ju dock inte när bilen ska levereras. Om säljaren nekar till att ni kommit överens om att bilen skulle levereras efter "några dagar" står alltså era versioner ord mot ord. Dock ska ju säljaren avlämna varan inom skälig tid. Vad som är skälig tid beror på vad det är för vara. Som jag förstod det av din fråga, skulle säljaren först leverera bilen efter att den hade fått bromsarna reparerade, varför du som köpare måste acceptera lite längre leveranstid. Det är svårt för mig att med säkerhet säga hur lång tid som är skälig tid just i ditt fall. Jag råder dig dock att spara ner sms-konversationer och samtalslistor att använda som bevis på att du har försökt kontakta säljaren. Att din sambo har varit med när kvittot skrevs under har dock ett begränsat bevisvärde eftersom ni är närstående.

Glöm inte att du och säljaren måste registrera ägarbytet hos Transportstyrelsen. Här finner du även lite tips från Konsumentverket vad gäller köp av bil av privatperson.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1163)
2019-09-13 Möjligheter till ersättning vid misstänkta dolda fel
2019-09-07 Är det lagligt att bryta ett signerat kontrakt?
2019-09-05 Kan man få ersättning vid en allergisk reaktion efter lashlift?
2019-08-31 Avtal om uppsägningstid

Alla besvarade frågor (72874)