Kan inneboende vara sambo?

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga, jag har just nu en inneboende sen Januari. Vi har avtal om inneboendeskap där hon hyr ett rum tillsvidare som inneboende.Vi har börjat ha sex med varandra men saknar på alla andra sätt en gemensam ekonomi. Jag har under hennes tid som inneboende exempelvis köpt nya köksmöbler samt en hel del elektronik och datorer (Värt ca 80 000kr). Det är bara köksmöblerna som brukas gemensamt och det är jag som betalt hela beloppet.Vi har exempelvis sparat konversationer via text i telefon där det tydligt står att vi bara har roligt tillsammans och inte är ute efter ett parförhållande.Av ren nyfikenhet, om hon flyttar ut och kräver en bodelning - vilka risker har jag utsatt mig för? Kommer tidsaspekten vara avgörande? Alltså om det skulle ske efter 4 månader av inneboende eller ett/flera år som inneboende?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

jag förstår din fråga som att du vill veta hur man ingår en samborelation eller snarare hur en sådan uppstår och om en inneboende kan anses som sambo. jag ska i mitt svar nedan återge vad som enligt lag anses vara en samborelation och göra en bedömning i ditt fall.

Tillämplig lag - Enligt 1 § sambolagen (2003:376) anses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.

Vad lagen menar - Förarbetena till sambolagen anger att med uttrycket "stadigvarande bor tillsammans" menas en inte alltför kortvarig förbindelse. Bl.a. presumeras man vara sambor om man har barn tillsammans eller är folkbokförda på samma adress. En helhetsbedömningen görs i dessa fall där även andra omständigheter som förekomsten av inbördes testamente och andra avtal om andra ekonomiska familjeangelägenheter kan ha betydelse. Med "parförhållande" avses att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i. Till sist avses med "gemensamt hushåll" att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi eller ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap.

Vem måste bevisa att ett samboförhållande inte existerar - Enligt förarbetena torde den som hävdar att samboförhållande inte föreligger ha bevisbördan för sitt påstående. I detta fall antar jag att ni vill göra gällande att inneboenden inte varit i ett samboförhållande med den avlidne. Bevisbördan torde i detta fall ligga på er.

Vad gäller dig - Vad gällande ditt fall skulle jag anse att något samboförhållande enligt lag inte föreligger. Ni må vara skrivna på samma adress och ha ett sexuellt umgänge, som talar för att en samborelation finns. Ni ska dock leva som under ett äktenskapsliknande förhållande, vilket innebär att den situation att inneboende betalar hyra till dig, ni har separata ekonomier, och att ni båda har uttalat er om att detta inte är att anse som en relation utan endast något tillfälligt. Detta talar alltså för att en samborelation INTE föreligger och det måste utifrån helhetsperspektivet framgå att det rör sig om en äktenskapsliknande relation, vilket det inte gör i ditt fall. Därför kan en bodelning enligt sambolagen aldrig bli aktuell. Om dock inneboende trots all förmodan kräver bodelning, är det du som måste bevisa att något samboförhållande inte föreligger.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96466)