FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt14/06/2022

Kan hyresvärden kräva högre hyra än avtalat?

Jag och min flickvän flyttade in i en hyresrätt den 01 juni i år. I hyreskontraktet står det att månadshyran för lägenheten är 6380 kronor, hyreskontraktet skrevs under den 23 mars. Men nu när avin kom för juli står det plötsligt 6600 kronor och att det är en hyreshöjning som började gälla januari i år. Stod inget om det i kontraktet eller avin för juni månad heller. Detta känns felaktigt, och vi bör ha hyran som står i hyreskontraktet. Hur ska vi göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande hyresrätter finner vi i 12 kap jordabalken (JB), även kallad hyreslagen. 

Hur bestäms hyran?

Hyran för din lägenhet ska vara bestämd och anges i hyresavtalet eller annars i förhandlingsöverenskommelse om avtalet innehåller en förhandlingsklausul enligt hyresförhandlingslagen (JB 12:19)

Om jag utgår från att hyran om 6 380 kr finns angiven i ert hyresavtal så som du beskriver är detta också den hyran som gäller. I sådana fall kan inget annat belopp krävas, däribland den hyran som hyresvärden påstår har varit gällande sedan januari. 

Kan hyresvärden höja hyran?

Utgår vi från att ingen annan hyra än ovan har avtalats kan det istället ses som att hyresvärden nu vill höja hyran. Om hyresvärden vill att hyresvillkoren (t ex hyran) ska ändras ska hen skriftligen meddela detta till dig som hyresgäst (JB 12:54 st 1). Just när det gäller hyreshöjningar ska meddelandet bland annat innehålla särskilda uppgifter om hyreshöjningen, när denna ska börja gälla och vilka rättigheter du har att t ex motsätta dig hyran (JB 12:54a st 2). Om meddelandet innehåller alla sådana uppgifter och motsätter du inte dig hyreshöjningen i tid ska du anses ha gått med på att betala den nya hyran som därefter kan börja gälla (JB 12:54a st 3)

Skulle du motsätta dig en höjning av hyran kan hyresvärden ansöka om prövning av frågan i hyresnämnden (JB 12:54 st 1). Det blir då upp till nämnden att avgöra om den föreslagna hyran är skälig eller inte. 

Kortfattat kan alltså inte hyresvärden begära en hyra som ni inte har avtalat om och inte heller höja hyran hur som helst. 

Vad kan du göra nu?

Jag skulle råda dig att i första hand tala med hyresvärden för att få klarhet i vad som står i hyresavtalet eller om det kan ha blivit något fel i avin för juli månad. 

Skulle du inte få den respons du önskar av din hyresvärd kan du försöka vända dig till Hyresgästföreningen som kan ge dig råd och även tala med hyresvärden, vilket brukar vara hjälpsamt. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Selma HernqvistRådgivare