FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt26/08/2018

Kan hyresvärden förbjuda installation av disk- och tvättmaskin?

Hej,

I mitt hyreskontrakt till en hyreslägenhet framgår det att det inte är tillåtet att installera disk- eller tvättmaskin i lägenheten. Min fråga är följande:

Får hyresvärden reglera sådant i hyreskontrakt?

Kan tillägga att det finns framdragen el och avlopp för inkoppling av diskmaskin.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB). Lagens kapitel brukar även kallas hyreslagen.

En bostadshyresgäst har rätt att på egen bekostnad måla, tapetsera och utföra jämförliga åtgärder i hyresrätten (12 kap. 24 a § JB). Jämförliga åtgärder kan till exempel vara montering av persienner, byte av golvlister eller innerdörrar och kakelsättning i kök och badrum. Det är inte tillåtet att utan tillstånd till exempel ta bort väggar eller ersätta fast köksinredning med annan. En hyresgäst kan alltså inte göra större renoveringar av köket men installation av vitvaror såsom disk- eller tvättmaskin brukar ofta vara tillåtet. Hyresgästen får i så fall bekosta detta själv och måste se till att åtgärderna utförs fackmannamässigt. Installationen måste alltså vara korrekt utförd och får inte orsaka skada i hyresrätten. Installation av disk- eller tvättmaskiner kan orsaka stora problem med vattenläckage och vattenskador. Av den anledningen är det viktigt att rådgöra med hyresvärden för att se att bland annat ledningar är anpassade för vitvarorna. Är till exempel ledningarna inte anpassade eller klarar köket eller badrummet av andra skäl inte av installationerna kan det vara anledning till att hyresvärden inte tillåter dem. Är det däremot redan iordningställt för en disk- eller tvättmaskin bör hyresvärden inte kunna neka dig detta.

Enligt min bedömning kan en hyresvärd alltså inte generellt förbjuda installation av disk- eller tvättmaskin utan att ha anledning till det.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare