Kan hyresvärden bestämma hur många som maximalt får bo i en lägenhet?

2019-04-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag är gravid och sökte en lägenhet, hyresvärden sa att endast två personer får bo i lägenheten, är jag skyldig att säga att jag är gravid och om jag inte gör det kommer det bli problem med kontraktet om jag skrivit på och vi plötsligt är tre som bor (två vuxna och ett barn)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor som rör hyresförhållanden regleras i 12 kap jordabalken (JB) vilket även brukar kallas för "hyreslagen". I kapitlet finns inga regler om hur många som maximalt får bo i en lägenhet men däremot finns det bestämmelser om hyresgästens skyldighet att vårda lägenheten, 12 kap 24 § JB och hyresgästens skyldighet att se till så att användandet av lägenheten inte stör boende i omgivningen, 12 kap 25 § JB. I samma kapitel 41 § finns även en bestämmelse som säger att hyresgästen inte får ha utomstående personer boende i lägenheten om det kan medföra men för hyresvärden.

En hyresvärds bestämmelse om hur många som får bo i en lägenhet är inte juridiskt bindande och ditt kontrakt kan därmed inte bli uppsagt enbart på grund av att du bryter mot den bestämmelsen. Däremot kan hyresrätten förverkas och hyresavtalet därmed sägas upp om en hyresgäst bryter mot vad som stadgas i exempelvis 12 kap 24-25 §§ och 41 § JB. Det handlar alltså om att hyresgästen har utomstående personer boende i lägenheten och att detta medför faktiska men för hyresvärden eller att hyresgästen stör boende i omgivningen eller att hyresgästen vanvårdar lägenheten. Bestämmelserna om förverkande av hyresrätt finns i 12 kap 42-44 §§ JB.

Utifrån det du beskriver så kan jag inte se någon grund till att det skulle bli något problem med kontraktet med anledning av att ni väntar barn. Er hyresvärd kan inte ställa upp några juridiskt bindande regler om att ni maximalt får bo två personer i lägenheten. Det finns inget juridiskt hållbart argument för att tre personer skulle slita på lägenheten mer än vad en hyresgäst får göra för att uppfylla sin vårdplikt och det finns heller inget juridiskt hållbart argument för att tre personer per automatik stör omgivningen mer än två personer.

Avslutningsvis ska sägas att du givetvis inte är skyldig att berätta för din hyresvärd att du är gravid.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1410)
2019-08-22 När får en hyresgäst besittningsrätt?
2019-08-22 Jag har borrat sönder en elledning i hyresrätten - Ska hyresgäst eller hyresvärd stå för kostnader förenat med skadan?
2019-08-21 Betalning av hyra under uppsägningstid
2019-08-21 Hyra på lägenhet vid sjukhusvistelse

Alla besvarade frågor (72169)