Kan hyresvärd tvinga hyresgäster att installera öppet fiber?

2020-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Kan ett fastighetsbolag verkligen tvinga oss hyresgäster att Telia ska in i våra lägenheter och installera Öppen Fiber?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att installera ett öppet fiber i lägenheten är något som höjer lägenhetens bruksvärde och kräver därför godkännande av hyresgästen 12 kap. 18 d § Jordabalken. Om du inte godkänner installationen kan hyresvärden vända sig till hyresnämnden för att söka godkännande där. Hyresvärden kan vända sig till hyresnämnden tidigast två månader efter att hyresvärden lämnat meddelande om att installationen ska göras 12 kap. 18 e § Jordabalken. Hyresnämnden kommer då att göra en avvägning mellan hyresvärdens skäl att utföra åtgärden mot de skäl som hyresgäster i allmänhet kan ha mot att åtgärden genomförs. Om det finns särskilda skäl får även omständigheter som hänför sig till dig specifikt beaktas.

Det krävs således ett godkännande från antingen dig eller hyresnämnden för att hyresvärden ska tillåtas in i din lägenhet för att installera ett öppet fiber 12 kap. 18 f § jordabalken.

Vänligen,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1925)
2021-04-12 Uppsägning i förtid vid uthyrning av privat villa till ett företag
2021-04-12 Under vilka förutsättningar kan borgensmannen frånträda åtagandet?
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar

Alla besvarade frågor (91130)