Kan hyreskontrakt sägas upp p.g.a. förändrad inkomst?

2021-12-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag är en man på 69 år som hyrt lägenhet i ca 20 år av samma bostadsbolag,jag har alltid skött betalning av hyra i tid och har inga övriga anmärkningar,men nu undrar jag eftersom jag från och med maj nästa år endast har allmän pension och då kommer under inkomstkravet på tre gånger inkomst av hyran som idag är på5300kr,och i dagsläget har jag ca 14300 brutto per månad,jag har kollat och kommer att få ca 2300 netto i bostadstillägg o får då ca 14000 netto per månad,men då det inte är beskattning på det det så är min brutto inkomst ca171000 och kommer då under inkomstkravet,jag är så orolig för jag har alltid skött alla mina räkningar så jag undrar om man kan bli uppsagd pga av detta ,tacksam om jag kunde få svar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din oro, men jag hoppas att vi ska kunna reda ut det här tillsammans.

Jag förstår din fråga som att du tidigare haft en inkomst som uppfyller inkomstkraven från din hyresvärd, men att du inom en snar framtid inte längre kommer uppfylla inkomstkravet. Frågan jag ska besvara är m.a.o. om du som hyresgäst kan bli uppsagd p.g.a. förändrad inkomst.

Tillämplig lag

För frågor som rör hyra är jordabalken tillämplig (JB). Det är det 12 kapitlet som är relevant för din fråga.

Har du rätt att bo kvar?

12 kap jordabalken är en s.k. social skyddslagstiftning. Det innebär att lagstiftningen finns till för att skydda hyresgästen, dvs i detta fall skydda dig. Lagen är tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att man inte kan avtala om villkor som är sämre för hyresgästen än de som framgår av lagen (12 kap. 1 § stycke 5 JB).

Vad gäller hyresgästens rätt till att få bo kvar och få förlängning på hyreskontraktet gäller något som kallas direkt besittningsskydd. Detta skydd innebär att man inte kan säga upp hyresgästen hur som helst. Som regel gäller att hyresgästen inte kan sägas upp om inte något av de uppräknade anledningarna i lagen är uppfyllda (12 kap. 46 § JB).

Det finns ett antal olika anledningar till att hyreskontrakt kan sägas upp, men det är inte relevant att redogöra för samtliga i mitt svar till dig. Det som är relevant att nämna är att hyresgästen kan sägas upp om hyresrätten förverkats (12 kap. 46 § JB). Hyresrätten är förverkad t.ex. när hyresgästen underlåtit att betala hyran (12 kap. 42 § JB). Det finns dock inget stöd för att säga upp en hyresgäst p.g.a. ändrad inkomst, inte ens om inkomsten är lägre än det ställda inkomstkravet.

Sammanfattning

Att din inkomst förändras betyder inte att ditt hyreskontrakt kommer sägas upp då det inte finns något lagstöd för det. Du kan dock bli uppsagd från lägenheten om du inte betalar hyran. Så länge som du betalar hyran är det dock ingen fara att du har en förändrad inkomst!

Hoppas att jag kunnat svara på din fråga och att du känner dig mindre orolig efter mitt svar. Om du har ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?