Kan hyresavtal ingås via messenger?

2020-04-14 i Avtal
FRÅGA
Hej!Jag har haft en inneboende nu sedan April 2019. Vi skrev en ÖK på messenger vad som gäller innan hon flyttade hit. Gäller det som ett avtal om båda parter har sagt ok som svar? Med tanke på att hon flyttade till Göteborg ifrån Sthlm så kunde vi inte skriva ett kontrakt innan hon flyttade hit så vi hade det på messenger. Det framgår tydligt att vi har 3 månaders uppsägning i vår ÖK och hon har nu istället hittat ett annat boende, som hon ska flytta till 3 veckor efter det att hon sagt att hon ska flytta. Hon vägrar då att betala resterande hyror, sista hyran blev betald 25 Mars. Hon flyttar i april.Vad är rätt och fel i detta? Hon anser att detta kontraktet eller ÖK som vi skrivit inte är giltigt pga det är skrivet på messenger och ingen av oss har signerat trots att hon klart och tydligt skrivit och accepterat mina punkter för att hon ska flytta in hos mig.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om undrar om du och hyresgästen har ingått ett bindande hyresavtal genom en överenskommelse på Messenger.

Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL), och regler om hyra av bostad finns i 12 kap. jordabalken (JB).

Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?

För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att att det finns ett anbud och en accept (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Ett anbud är till exempel ett erbjudande eller ett förslag. En accept är ett jakande svar på ett anbud.

Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept, exempelvis när man handlar mat i mataffären.

Vad krävs för att ett hyresavtal ska vara bindande?

I vissa fall krävs att ett avtal är skriftligt för att det ska bli bindande. Ett hyresavtal ska vara skriftligt om hyresgästen eller hyresvärden begär det (12 kap. 2 § första stycket JB). Det finns alltså inget krav på att ett hyresavtal ska vara skriftligt. Ett muntligt hyresavtal har samma rättsliga verkan som ett skriftligt hyresavtal, och både hyresvärden och hyresgästen kan under hyrestiden begära att ett skriftligt hyresavtal upprättas. Det finns alltså inget som hindrar att ett hyresavtal upprättas via SMS eller Messenger, om inte någon av parterna begär att ett skriftligt avtal ska upprättas.

Vad gäller i ditt fall?

Mycket av det du skriver i din fråga talar för att hyresavtalet är giltigt. Under förutsättning att varken du eller hyresgästen har begärt att ett skriftligt hyresavtal ska upprättas är avtalet på Messenger giltigt. Dock krävs att avtalet uppfyller kraven på anbud och accept, vilket det av omständigheterna du redogjort för i frågan verkar göra. Att hyresgästen skrivit "ok" som svar talar för att hon accepterat anbudet. Att hyresgästen bott som inneboende hos dig under ca ett års tid är något som också talar för att hon också accepterat hyresavtalet genom konkludent handlande.

Mitt råd till dig är att du framför detta till hyresgästen, och upplyser om att du tänker ta ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten och/eller domstol om hyresgästen inte betalar resterande hyra under uppsägningstiden. Om du vill ha hjälp med ytterligare rådgivning kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1383)
2020-11-30 Köp av tjänst för näringsidkare
2020-11-30 Olika användarvillkor
2020-11-29 Muntliga avtal och dess bundenhet
2020-11-29 Person som har gett pengar som gåva och i efterhand hävdar att det varit ett lån

Alla besvarade frågor (86828)