Kan hon lagligt hindra min son att komma till mig ? Hur kan jag få tillbaka delad vårdnad ?

2018-10-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag har en son på 14 år och sen 2010 har jag min son varannan helg. Mamman har tyvärr ensam vårdnad, nått som jag djupt ångrar att jag skrev på. Mamman hotar nästan varje gång med att min son inte får komma till mig tack vare att jag bor i en annan stad. Kan hon lagligt hindra min son att komma till mig ? Hur kan jag få tillbaka delad vårdnad ?
SVAR

Hej och stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Om mamman kan hindra dig från att träffa din son

I mitt svar utgår jag ifrån att du har fått beslut om att få umgänge med ditt barn jämför 6 kapitlet 15a§ Föräldrabalken (FB).

Vid alla beslut som rör barn ska barnets bästa vara avgörande, 6 kapitlet 2a§ FB. I detta så ska barnets intresse av en nära och god kontakt med båda föräldrar ha vikt. Om du inte visat på något sätt att umgänge riskerar att skada barnet på något vis så ska umgänge anses vara en förutsättning för denna nära och goda kontakt.

Umgänge med barnet är dock en rättighet som tillfaller barnet, inte föräldern, och det är viktigt att komma ihåg. Detta regleras i 6 kapitlet 15§ FB. Mamman som är ensam vårdnadshavare kan inte hindra ert umgänge på eget bevåg, hon har nämligen en skyldighet att samarbeta med dig för att tillgodose barnets behov av umgänge med dig som pappa, se 6 kapitlet 15§ 2 st FB.

Har du inte fått ett beslut om umgänge som jag förutsatte enligt 6 kapitlet 15a§ FB så kan du väcka talan om detta enligt samma paragraf. Skulle mamman ändå inte samarbeta (eller om dom finns redan nu) beträffande umgänge kan detta vara något som du kan använda för att stärka ett eventuellt argument i talan om att få tillbaka vårdnad, se nedan.

Om du kan få tillbaka delad vårdnad

Det finns ett flertal sätt för dig som har avsagt vårdnad att få tillbaka delad vårdnad.

Ett sätt är att få rätten att besluta om ändring i vårdnad enligt 6 kapitlet 7 § 3 stycket FB. Detta skulle gälla om mamman missköter sig och brister i omsorgen (se 6 kapitlet 7§ 1 stycket FB) men jag saknar omständigheter att bedöma detta.

Skulle ni komma överens om att ha delad vårdnad kan ni skriva ett avtal om det som då socialnämnden ska godkänna, 6 kapitlet 6 § FB. Skulle mamman inte gå med på detta kan du istället väcka talan om gemensam eller ensam vårdnad, 6 kapitlet 5 § FB. Skillnaden här jämfört med det förstnämnda alternativet är att ändring enligt 5§ kan ske på grund av samarbetssvårigheter, vilket hennes eventuella ovillighet att låta dig träffa din son kan visa på. Alltså, om du inte kan visa att mamman brister i omsorgen som krävs i det förstnämnda alternativet kan du istället basera din talan på samarbetssvårigheter.

Jag hoppas att detta gav dig vägledning i din fråga. Behöver du mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga eller kontakta en av våra duktiga jurister.

Vänliga hälsningar,

Jessica Khoo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll