Kan halvsyskon hindra förordnande i testamente?

2016-04-22 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min bror har avlidit och har inga barn. Jag (och min döda bror) har även ett halvsyskon. Min bror har skrivit ett testamente där det står att "hela kvarlåtenskapen med full äganderätt" ska tillfalla mej. Min fråga är då: Kan det halvsyskon som finns göra anspråk på arvet eller tillfaller arvet mej som han bestämt i testamentet?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en person upprättar testamente blir följden att den legala arvsordningen som framgår av 2 kap ärvdabalken (ÄB) åsidosätts. Finns testamente ska kvarlåtenskapen således fördelas utefter den i testamentet uttryckta viljan och inte efter de ''vanliga'' reglerna om arv. För att testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav följs, exempelvis att testatorn är över 18 år (9 kap. 1 § ÄB), att testamentet är skriftligt och undertecknas av två vittnen som är medvetna om att det är just ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB).

Det finns emellertid regler som sätter gräns för hur testatorn kan fördela sin kvarlåtenskap. Det går exempelvis inte att testamentera bort mer än hälften av barns rätt till arv från sina föräldrar (7 kap. 1 § ÄB) och den efterlevande maken har alltid rätt att ur bodelningen få ut fyra gånger prisbasbeloppet (i år 44 300 x 4 = 177 200) enligt 3 kap. 1 § andra stycket ÄB. Dessa regler verkar dock inte aktuella i det fallet Du beskriver, och det finns alltså ingen sådan här skyddsregel för efterlevande syskon eller halvsyskon.

Det stod således fritt för din bror att testamentera hela kvarlåtenskapen till dig och halvsyskonet har således ingen möjlighet att hindra detta. I enlighet med testamentet ska hela kvarlåtenskapen tillfalla dig.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2788)
2021-03-04 Hur kan ett testamente bli ogiltigt?
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år

Alla besvarade frågor (89877)