Kan grannen stämmas för störande rökning i mark- och miljööverdomstolen?

2019-03-08 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag och min familj bor i en bostadsrätt och har problem med en granne snett under oss som röker cigarr på sin balkong. Röklukten kommer in till våran lägenhet även när samtliga fönster är stängda. Vi har en knappt tre veckor gammal dotter och rök är extremt farligt för henne. Vi kan inte vistas i vardagsrummet när han röker och på balkongen kan vi inte ha nått av värde eftersom det kommer börja stinka rök om det.Våran styrelse säger att dem inte kan göra nått åt saken och att grannen under oss får röka bäst han vill. Men samtidigt vet jag andra rökare i huset som har blivit förbjuda av styrelsen att röka på sin balkong.Med tanke på hälsorisken för vårat barn, kan vi ta upp problemet med miljödomstolen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tyvärr är det här en problematisk fråga som uppkommer ofta inom bostadsrätter där grannar röker. När det kommer in klagomål till bostadsrättsföreningars styrelser på att grannens rökning stör är styrelsen skyldig att reagera på något sätt. Är det inget fel på ventilationen eller tätningen av fönstren kan föreningen inte göra så mycket då en granne störs av cigarettrök, inte ens om den klagande är allergisk.

För att väcka talan in domstol väcks den i tingsrätten i första hand. Det finns praxis från hyresnämnden och hovrätten. Ett fall för några år sedan rörde visserligen en hyresrätt men samma beslut kan väntas för en bostadsrätt. Grannen rökte på balkongen och makarna upplevde det som mycket besvärande med rök från springor och tilluftsventil. Makarna uppgav att båda var allergiska och ville att hyresvärden skulle åtgärda problemet genom att låta montera inglasning av balkongen eller se till att den rökande hyresgästen flyttade. Hyresvärden hade erbjudit att byta fönstren och ansåg att de gjort vad som var möjligt. De kunde tänka sig att montera inglasning av balkongen men i så fall mot ett påslag av hyran.

Hyresnämnden föreslog att hyresvärden skulle genomföra en översyn av ventilationen men det ville inte makarna. I sitt beslut skriver Hyresnämnden att en boende inte får utsätta sina grannar för störningar som är skadliga för hälsan eller försämrar boendemiljön. Här handlar det om ett normalt inslag i flerfamiljshus – skriver Hyresnämnden – som man måste acceptera, även om det har en viss inverkan på hälsan. Grannens rätt att använda sin lägenhet, inklusive balkongen, står över att makarna störs av rökningen. Hyresnämnden skriver också att den inte tar någon hänsyn till att en del personer är känsligare än andra. Makarna överklagade till Svea hovrätt och bifogade ett läkarintyg om överkänsligheten, men hovrätten gick på Hyresnämndens linje.

Enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen är bostadsrättshavaren skyldig att, vid användning av lägenheten, iaktta det som behövs för att bevara sundhet, ordning och gott skick. Bostadsrättshavaren måste också se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra bostadsmiljön. Dessutom ska bostadsrättshavaren följa eventuella ordningsföreskrifter som föreningen meddelat, så länge ordningsföreskrifterna följer "god sed". Föreningen kan skriva in i ordningsreglerna att det inte är tillåtet att röka i trappuppgångar, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. När det gäller balkongrökning handlar det om att tala med den som röker, men något förbud ska således inte vara möjligt. En del föreningar skriver in rökförbud i sina stadgar, men skulle saken drivas i domstol är utgången oklar.

Enda sättet idag att helt slippa rökande grannar är att bo i en förening som från början är skapad som en rökfri förening.

Det kommer en lagändring som träder ikraft 1 juli 2019 om förbud att röka på allmänna platser, dvs. uteserveringar, lekparker, perronger mm. Dock gäller inte det balkonger. Men i takt med att möjligheten till rökning inskränks och acceptansen minskar kanske det blir ändring i frågan i framtiden.

Min rekommendation är att prata med er granne och fråga om denne kan tänka sig att röka på gården istället för på balkongen för er dotters skull. Ni borde även be föreningen att se över tätningen av era fönster och eventuellt ventilationen i huset. Tyvärr kan ni inte driva det till mark- och miljööverdomstolen då det inte är en fråga som behandlas där samt att det krävs prövningstillstånd. Ni skulle eventuellt kunna stämma er granne i tingsrätten för skada för hälsan och försämring av bostadsmiljön, men jag ser ingen vidare framgång med det. Det skulle endast innebära dyra rättegångskostnader.

Om du skulle ha någon kortare uppföljande fråga är du välkommen att höra av dig till mig på greta.apelman@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (925)
2019-09-19 Ansvar vattenskada läckage från element
2019-09-18 Köp av nyproducerad bostadsrätt avvek från broschyrerna
2019-09-10 Vilka uppgifter har en revisor i en bostadsrättsförening?
2019-09-07 Överlåtelse av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (72877)