FrågaFAMILJERÄTTGod man29/07/2017

Kan god man utses utan samtycke från den enskilde?

Jag har blivit anmäld bakom min rygg att jag ska ha förmyndare.

De har skickat in läkarintyg, fast jag inte har träffat någon läkare.

Och jag är rädd att de ska bestämma att jag ska ha förmyndare, fast jag inte får någon chans att försvara mig.

De skrev att målet är vidarefördelat från målenhet till domare.

Vill veta vad jag har för rättigheter.

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är över 18 år och därmed myndig. Det är då inte en förmyndare som kan utses utan möjligen god man eller förvaltare. Regler om detta finns i föräldrabalken, 11 kapitlet. Enligt 11 kap. 4 § ska domstol om det behövs utse en god man för någon som p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Av din fråga framgår inte att du behöver någon sådan hjälp och då får domstolen inte besluta om god man (detta skall domstolen självmant utreda noggrant). Enligt andra stycket i ovan bestämmelse gäller också att domstolen inte får besluta om god man om den enskilde (du) inte samtycker till det. (Förutsatt att den enskildes tillstånd inte hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.) Eftersom du skriver att personen/rna som ansökt om god man har skickat in ett läkarintyg, trots att du inte träffat någon läkare, rekommenderar jag att du försöker kontakta domaren så fort som möjligt och förklarar att läkarintyget måste vara förfalskat. Slutligen kan sägas att förvaltare är än mer ingripande än god man och sällan utses utan att god man först prövats. Hoppas du har fått lite hjälp av mitt svar.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”