Kan god man utses utan samtycke från den enskilde?

2017-07-29 i God man
FRÅGA
Jag har blivit anmäld bakom min rygg att jag ska ha förmyndare.De har skickat in läkarintyg, fast jag inte har träffat någon läkare.Och jag är rädd att de ska bestämma att jag ska ha förmyndare, fast jag inte får någon chans att försvara mig.De skrev att målet är vidarefördelat från målenhet till domare.Vill veta vad jag har för rättigheter.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är över 18 år och därmed myndig. Det är då inte en förmyndare som kan utses utan möjligen god man eller förvaltare. Regler om detta finns i föräldrabalken, 11 kapitlet. Enligt 11 kap. 4 § ska domstol om det behövs utse en god man för någon som p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Av din fråga framgår inte att du behöver någon sådan hjälp och då får domstolen inte besluta om god man (detta skall domstolen självmant utreda noggrant). Enligt andra stycket i ovan bestämmelse gäller också att domstolen inte får besluta om god man om den enskilde (du) inte samtycker till det. (Förutsatt att den enskildes tillstånd inte hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.) Eftersom du skriver att personen/rna som ansökt om god man har skickat in ett läkarintyg, trots att du inte träffat någon läkare, rekommenderar jag att du försöker kontakta domaren så fort som möjligt och förklarar att läkarintyget måste vara förfalskat. Slutligen kan sägas att förvaltare är än mer ingripande än god man och sällan utses utan att god man först prövats. Hoppas du har fått lite hjälp av mitt svar.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94271)