FrågaFAMILJERÄTTGod man24/04/2016

Kan god man utses utan samtycke?

Äger en sommarstuga med ett syskon och vår pappa. Pappa är dement nu och vår mamma vägrar utse godman åt honom. Syskonet vägrar renovera stugan som har akut renoveringsbehov. Mamma vägrar också skjuta till pengar från min pappa till renovering. De vill alltså inte samarbeta. Att själv renovera och höja värdet på stugan förlorar jag ju på. Går det att få utsett en god man till min pappa mot min mammas vilja? Min pappa hade velat underhålla stugan om han fortf varit frisk. Nu kan han inte ens skriva sitt namn. Min mamma förstår inte heller att den måste renoveras. Mitt syskon har intecknat sin del för att köpa ett eget hus.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om god man finns i föräldrabalken (FB) 11 kap., se här.

Förutsättningar för anordnande av god man
I 11 kap. 4 § anges de generella förutsättningarna för godmanskap. Där anges bl.a. att den som p.g.a. sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att förvalta sin egendom, får anordnas god man. Eftersom du anger att din pappa har svårt med att skriva sitt namn är detta krav troligtvis uppfyllt.

Domstolen som beslutar om godmanskap. I sista meningen i paragrafen framgår det att godmanskap inte får förordnas utan samtycke från den berörde, om inte den berördes tillstånd hindrar att dennes mening inhämtas. Detta innebär i praktiken att om din pappa är i ett sådant tillstånd att han inte själv kan ta ställning till frågan om godmanskap (ofta styrkt med ett läkarutlåtande), är samtycket ingen nödvändighet. Då får rätten besluta i frågan ändå.

Vem kan ansöka om god man?
I FB 11 kap. 15 § anges vilka som får ansöka om godmanskap för den berörde. I ditt fall är det troligen mest aktuellt du såsom nära släkting ansöker om förordnandet - barn till den berörde har initiativrätt.

Sammanfattningsvis kan sägas att din mammas vilja inte är avgörande för frågan om förordnande av god man till din pappa, det är pappans hjälpbehov som står i centrum för bedömningen. Som barn till den berörde kan du ansöka om att rätten ska förordna godmanskap.

Hoppas du med detta fått en god överblick över situationen. Återkom gärna till oss om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare