Kan god man ge bort huvudmans egendom?

2021-06-16 i God man
FRÅGA
Hej min bror som inte är gift eller har några barn han äger ett hus som ska säljas, han bor nu på äldreboende och har en god man,och vi syskon ska va med och dela på vår brors lösöre,veckan innan det skulle ske gav den gode mannen delar av lösöret till en bekant som inte tillhör våran familj,det måste väl vara brottsligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag är föräldrabalken (FB).

Vad en god man får göra
Som god man får man företa handlingar som huvudmannen, det vill säga din bror, gett samtycke till. Den gode mannen ska vidare fullgöra sina uppgifter omsorgsfullt och alltid handla på ett sätt som gagnar huvudmannen (12 kap. 2 § och 3 § FB). Föreligger inget samtycke, vilket jag utgår från att det inte föreligger i det här fallet, är den gode mannens handlingar inte bindande för din bror (11 kap. 5 § FB). Han bör således inte vara bunden av gåvan som skett, vilket innebär att han har rätt att få tillbaka lösöret.

I 14 kap. 12 § FB stadgas även uttryckligen att den gode mannen inte får ge bort huvudmannens egendom, förutsatt att det inte rör sig om personliga presenter med ett värde som inte är i missförhållande till huvudmannens "ekonomiska villkor". Det är fråga om sådant som födelsedagspresenter och julklappar, till ett värde av "normal" grad. Enligt min bedömning av informationen i din fråga är det här inte fråga om en sådan gåva som skulle vara tillämplig genom det nämnda undantaget.

Det är möjligt att begära att den gode mannen entledigas
Ni kan vidare begära att den gode mannen entledigas. Detta eftersom den gode mannen verkar ha brustit i sitt uppdrag och därmed kan man argumentera för att han inte längre är lämplig. Det är nämligen så att man som god man ska entledigas från uppdraget om man missbrukar eller försummar sitt godmanskap och därför inte längre är lämplig som god man (11 kap. 20 § och 21 § FB).

Om ni inte längre vill att den nuvarande gode mannen ska fortsätta med sitt uppdrag, kan ni kontakta överförmyndarnämnden i din brors kommun med en begäran om att den gode mannen entledigas. Det är nämligen överförmyndaren som beslutar om detta. Är det så att överförmyndaren inte entledigar den gode mannen finns det även möjlighet för er att ansöka av nämnden om byte av god man. I ansökan ska skälen till önskan att byta god man anges. Ni bör i ett sådant fall, så detaljerat som möjligt, ange anledningen till bytet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (528)
2021-07-15 Ansökan om god man
2021-07-05 Kan kommunen tvinga god man att stanna kvar i uppdraget hur länge som helst?
2021-07-04 Får en God man öppna och läsa en kopia av ett testamente, (orginalet i bankfacket), innan huvudmannens bortgång ?
2021-06-30 Kan en god man godkänna medlemskap?

Alla besvarade frågor (94160)