Kan giftorättsgods omvandlas till enskild egendom efter ena makens bortgång?

2021-04-01 i Enskild egendom
FRÅGA
Jag är nybliven änka. Vi har en gemensam son och min man hade två barn i ett tidigare äktenskap, s.k särkullsbarn. Eftersom jag har mer pengar på mina konton än min man skulle jag vilja behålla detta som eget giftorättsgods. Hur och var begär jag detta.Tack för hjälpen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall tolkar jag det som att din make har gått bort, varefter du vill omvandla ditt giftorättsgods till enskild egendom. Vid en makes bortgång upplöses äktenskapet (1 kap. 5 § Äktenskapsbalken [1987:230] [ÄktB]). Det totala giftorättsgodset räknas då samman, varefter värdet delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Med "giftorättsgods" inräknas all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som avses som enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, alternativt vissa typer av försäkringar, gåva eller testamente med krav om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

Enligt svensk äktenskapsrätt kan alltså endast giftorättsgods omvandlas till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Eftersom du och din make inte skrev något äktenskapsförord så betraktas alltså pengarna på ditt konto som giftorättsgods och kommer därmed att delas lika mellan er.

Med vänlig hälsning

Amanda Laulumaa
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (401)
2021-04-02 Hur påverkas arvet av bl.a. äktenskapsförord?
2021-04-01 Kan giftorättsgods omvandlas till enskild egendom efter ena makens bortgång?
2021-03-15 Enskild egendom genom testamente eller gåvobrev
2021-03-01 Tolkning av ett villkor i ett gåvobrev

Alla besvarade frågor (91211)