Kan giftermål påverka möjligheten att komma tillbaka till Sverige innan utvisningstiden är slut?

Hej! Kan en icke EU-medborgare som blivit utvisad pga. Brott gifta sig med en svensk och få komma tillbaka till Sverige Innan utvisningen är över?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den utvisningen som skett är förenad med ett återreseförbud och att du undrar om ett giftermål kan påverka hur länge detta varar.

Kan utvisningen överklagas?

Eftersom utvisningen och det återreseförbud som förenats med utvisningen är till följd av ett brott som har begåtts så kan det som huvudregel enbart ändras vid ett överklagande av domen. Den möjlighet som finns för överklagan är som huvudregel att det ska ske tre veckor efter meddelad dom. Eftersom att en utvisning redan verkar ha skett i ert fall och att denna tid som finns för överklagan därmed redan har löpt ut i ett sådant fall så kommer jag i stället fokusera på vilka andra möjligheter ni har för att kunna vara tillsammans i Sverige.

Kan kortare besök ske?

Eftersom det rör sig om en icke EU-medborgare och en utvisning på grund av brott så regleras detta primärt i 8a kap. Utlänningslagen (UtlL). Först ska det nämnas att det finns en möjlighet att få ett särskilt tillstånd för kortare besök, detta kräver dock att besöket ska ske för synnerligen viktiga angelägenheter. Det är ett högt krav som ställs för att besök ska vara möjligt enligt denna paragraf och blir därmed svårt att använda sig av för er (8a kap. 9 § UtlL).

Kan utvisningen upphävas?

En annan möjlighet som finns är att personen i fråga kan ansöka om att få utvisningen upphävd hos migrationsverket (12 kap. 16a § 1 stycket UtlL). Om migrationsverket anser att utvisningen kan hävas så ska dock frågan efter ett sådant ställningstagande hänskjutas till domstol (12 kap. 16a § 4 stycket UtlL). Bedömningen som sker både hos migrationsverket och domstolen är dock densamma och det finns fyra kriterier som primärt ska beaktas vid bedömningen (12 kap. 16b § 1 stycket UtlL). Dessa är om det:

1. Finns hinder enligt 1, 2 eller 3 § mot att utvisningsbeslutet verkställs
2. Finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen,
3. finns medicinska hinder, eller
4. annars finns synnerliga skäl.

Den anledning som skulle kunna bli aktuellt i ert fall då en utvisning redan har skett är om det skulle föreligga synnerliga skäl. Detta är ett högt krav som ställs även här och det står i förarbetena till lagen att giftermål efter att en utvisning har skett inte ska anses utgöra synnerliga skäl.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen för ytterligare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”