Kan gåva som utgör förskott på arv leda till återbetalningsskyldighet till dödsbo?

2017-07-14 i Förskott på arv
FRÅGA
Om ett dödsbo inte har tillräckligt med medel att täcka kostnader, kan den som fått förskott på arvet, bli återbetalningsskyldiga till dödsboet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inget lagstöd för att någon som fått förskott på arv skulle bli återbetalningsskyldig på den grunden du beskriver. Det finns inte heller något övrigt skäl att misstänka att så är fallet.

Förskott på arv blir aktuellt vid gåvor som ges till arvlåtarens barn (6 kap 1 § ärvdabalken). Det finns främst för att göra fördelningen mellan arvlåtarens flera barn mer rättvis då något av barnen tidigare fått en stor gåva av föräldrarna.

Att tänka att mottagaren av en gåva som inneburit förskott på arv skulle bli återbetalningsskyldig för denna blir märkligt. Det borde rimligtvis även leda till att andra personer som arvlåtaren givit gåvor till under sitt liv skulle bli återbetalningsskyldiga för dessa ifall dödsboet inte har tillräckliga medel för att täcka de befintliga skulderna. Som du märker leder detta resonemang till underliga konsekvenser.

När en gåva är fullbordad kan mottagaren inte bli återbetalningsskyldig på gåvans värde, bara på grund av att dödsboet efter gåvogivaren inte har pengar nog för att betala sina skulder.

Slutsats: en person som fått förskott på arv blir inte återbetalningsskyldig till dödsboet då detta inte kan betala skulderna

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94277)