Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?

Hej

Mor har bestämt att jag och min syster ska få pengar av henne nu då hon själv kan styra över sina pengar. Däremot vill hon inte att vår bror ska ha något eftersom han är så rik. Äger fastigheter i Sverige och i Spanien. Om hon ger oss detta som gåva måste brodern få veta det? Ska hon skriva något? Mor tycker att hon gör som hon vill med sina pengar. Jag kan ge det till hemlösa katter, det har ingen med att göra så då kan vi lika bra få gåvan. Kommer det fram i en framtida bouppteckning att en förälder gett bort sina pengar till 2 av 3 barn.

Undrande mor och döttrar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget som säger att din mor måste underrätta din bror om att hon ger er gåvor. Däremot, när man ger gåva till arvingar (alltså när din mamma ger gåva till dig och din syster) brukar man säga att det finns en presumtion om att det är ett förskott på arv. Man utgår ifrån att arvlåtare som har barn vill att alla barnen ska ha lika mycket. Om inget annat har föreskrivits utgår man alltså från att en gåva till ett barn är ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Den som fått gåvan ska då få mindre sedan när arvet ska fördelas. Det lagen säger är att om man inte vet något om vad föräldern tänkte när hen gav bort egendomen, ska gåvan ses som förskott på arv.

Vad ni då kan göra för att förhindra detta är att din mamma tillsammans med gåvan kan uttryckt sin vilja av att det faktiskt är en gåva, och inte ett förskott på arv. Utan ett sådant uttryck av hennes vilja räknas gåvan som ett förskott av arv, och räknas då in i arvsfördelningen senare. Eftersom det med en uttrycklig kommentar med gåvan, är tydligt vad din mamma vill, blir den frågan inte något problem och då kommer hennes kvarlåtenskap delas som om gåvan aldrig hade givits. Alltså kommer du och dina syskon dela på det som din mor har kvar när hon avlider, exklusive de fastigheter som hon givit dig och din syster i gåva.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia NordströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning