Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?

2019-10-27 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Kan min fru besparingar tas för min skuld hos Kf?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan nämnas att det i 1 kap. 3§ Äktenskapsbalken stadgas att vardera make äger och förvaltar över sin egendom samt bär sina egna skulder. Detta innebär att din frus egendom inte får utmätas av Kronofogden för att betala dina skulder. Det kan dock uppkomma problem om makar bor ihop och en av dem har skulder som resulterar i utmätning. Då finns risken att egendom som tillhör maken som inte har skulder blir föremål för utmätning. Enligt 4 kap. 19§ Utsökningsbalken utgår man i sådana fall att den egendom som finns i parets hem tillhör den av dem som har skulder.

Huruvida din frus besparingar kan komma att utmätas av Kronofogden med anledning av din skuld beror på. Jag utgår från att dessa "besparingar" avser pengar som finns på ett bankkonto.

Om hennes besparingar befinner sig på ett bankkonto i hennes namn så kan de inte bli det. Om pengarna däremot sitter på ett gemensamt sparkonto så kan pengarna antagas tillhöra dig istället för din fru varpå de omfattas av utmätningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (415)
2020-02-13 Utmäta bostadsrätt för makes skulder?
2020-02-07 Kan egendom med överlåtelseförbud utmätas av Kronofogden?
2020-02-04 Får Kronofogden söka igenom någons bostad vid utmätning?
2020-02-02 Vad kan jag göra för att hindra utmätning av vår bostad?

Alla besvarade frågor (77126)