Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?

Hej!

Kan min fru besparingar tas för min skuld hos Kf?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan nämnas att det i 1 kap. 3§ Äktenskapsbalken stadgas att vardera make äger och förvaltar över sin egendom samt bär sina egna skulder. Detta innebär att din frus egendom inte får utmätas av Kronofogden för att betala dina skulder. Det kan dock uppkomma problem om makar bor ihop och en av dem har skulder som resulterar i utmätning. Då finns risken att egendom som tillhör maken som inte har skulder blir föremål för utmätning. Enligt 4 kap. 19§ Utsökningsbalken utgår man i sådana fall att den egendom som finns i parets hem tillhör den av dem som har skulder.

Huruvida din frus besparingar kan komma att utmätas av Kronofogden med anledning av din skuld beror på. Jag utgår från att dessa "besparingar" avser pengar som finns på ett bankkonto.

Om hennes besparingar befinner sig på ett bankkonto i hennes namn så kan de inte bli det. Om pengarna däremot sitter på ett gemensamt sparkonto så kan pengarna antagas tillhöra dig istället för din fru varpå de omfattas av utmätningen.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne NielsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo