Kan fritidsbostad ingå i samboavtal?

Hej! Jag har genom ett testamente från min farmor fått en sommarstuga som det finns förbehåll att den ska vara enskild. Jag har en sambo och vi skrev i ett samboavtal att den skulle vara gemensam. Om jag skulle dö, har min sambo då rätt till den? Går samboavtal före testamente? Eller måste jag testamentera den till min sambo för att han ska ha rätt till den?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag klara ut några begrepp. Det är bara den egendom som hänför sig till sambolivet som är relevant här, det vill säga ”samboegendomen”. Det enda som kan bli aktuellt vid en samboseparation är primärbostad och gemensamt bohag. Allting annat faller utanför och således är bilar, aktier, bankmedel, fritidshus osv inte relevant. Likaså faller sådant som du eller din sambo hade innan samboförhållandet utanför, då det inte är hänförligt till sambolivet. Det som är samboegendom är menat att delas jämt sinsemellan. Ett lagstadgat undantag är just att sådan egendom som den enda sambon fått genom testamente med förbehåll för att det ska vara enskild egendom, så som du beskriver. Hade det inte varit så, hade den ändå varit undantagen samborätten, då det av 7 § sambolagen framgår att all egendom som endast används för fritidsändamål undantas samboegendom.

Ett samboavtal är en bodelningsteknisk manöver som reglerar vem som har rätt till vad vid en eventuell separation. Det är således inte något ni kan skriva för att något ska vara gemensamt direkt. Vidare så är det så att för närvarande gäller att ett samboavtal kan inskränka bodelningsrätten, dvs. föreskriva att en bostad inte ska vara med eller att inget eller bara delar av bohag ska vara med. Det kan dock inte reglera åt andra hållet, dvs. något utöver vad som är samboegendom, enligt vad jag skrev ovan ska ingå i bodelningen. Sommarstugan kan alltså inte ingå i en bodelning, oavsett vad som står i ert samboavtal, om jag tolkat din fråga rätt.

Vad som behöver göras om du vill att ni ska äga sommarstugan lika är att du skriver ett gåvobrev för hälften av egendomen. Detta kan våra jurister hjälpa dig med på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning