Kan framtida sambo göra anspråk på mitt hus vid separation?

FRÅGA
Jag har i 10 år som ensam ägare ägt mitt hus. I huset bor varannan vecka mina 2 barn 15 och 19 år från ett tidigare förhållande. Jag har nu ett förhållande där min SÄRBO väntar vårt gemensamma barn. Om hon nu blir sambo med mig i mitt hus - som jag ska fortsätta äga själv - kan hon vid en framtida separation ha någon rätt avseende boendet i mitt hus i det fall hon ska ha ensam vårdnad om vårt barn?
SVAR

Eftersom förutsättningarna är att ni kommer vara sambos vid separationen blir sambolagen tillämplig. Vid en bodelning ska enbart samboegendomen fördelas, den består av den egendom ni har förvärvat för gemensamt bruk, 3 och 8 §§. Eftersom du du varit ägare av huset under så lång tid innan ni blivit sambo kommer huset inte ingå bland samboegendomen. Det finns en bestämmelse i 22 § om övertagande av bostad i vissa fall, den bestämmelsen gäller dock enbart hyres- och bostadsrätter och blir inte applicerbar i ditt fall eftersom du äger ett hus. Det finns inga regler som reglerar rätten för någon att ta över ett hus, vilket leder till slutsatsen att det inte är möjligt.

Slutsats: vid en eventuellt framtida separation kommer sambon inte att kunna göra anspråk på huset.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2732)
2020-09-29 Synnerliga skäl för övertagande av bostad - sambo
2020-09-26 Kan en sambo begära bodelning efter att tidsfristen löpt ut?
2020-09-25 Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?
2020-09-25 Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?

Alla besvarade frågor (84576)