Kan fråga om nakenbild på minderårig vara brottsligt?

FRÅGA
Hej, jag undrar om det är olagligt att efterfråga nakenbild på någon som är under 18 år? Alltså om jag är under 18 och någon har bett mig om en sådan bild, och har vetskapen att jag är under 18, och jag säger nej, har personen ändå gjort sig skyldig till ett brott genom att ha frågat? Och om det är ett brott skulle jag anta att det är ringa, och högsta straff är 6 månaders fängelse. Innebär det att jag kan anmäla det inom 2 år från att jag fyllt 18 år isåfall?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först kan konstateras att ett innehav av en nakenbild på en minderårig skulle kunna vara brottsligt (16 kap. 10a § brottsbalken). Huruvida själva frågan innebär att brott begåtts beror på situationen. Det skulle till exempel kunna röra sig om sexuellt ofredande om frågan ställs upprepade gånger trots nekande svar, eller om personen som frågar efter bilder är okänd för dig (6 kap. 10 § BrB). Det ska alltså röra sig om ett beteende som generellt kan anses vara ägnat att väcka obehag eller kränka en persons sexuella integritet. Huruvida kraven för detta är uppfyllt beror alltså på flera parametrar som jag inte kan bedöma utan mer vetskap om fallet. Även försök till barnpornografibrott kan bli aktuellt, men då beror det åter igen på omständigheterna och relationen mellan parterna.

För sexuellt ofredande finns det inget ringa brott, utan straffet är böter eller fängelse i högst två år. Samma straff gäller för barnpornografibrott. Det finns ingen preskriptionstid för att anmäla ett brott, däremot går det inte att väcka åtal efter preskriptionstiden gått ut. Preskriptionstiden för sexuellt ofredande och barnpornografibrott är fem år och räknas från dagen då du fyller 18. Anser du att du blivit utsatt för ett brott bör detta dock anmälas så fort du får tillfälle.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96481)