FrågaFAMILJERÄTTGod man30/10/2018

Kan förvaltarskapet ändras till godmanskap så att den sjuke kan använda sin förmögenhet?

Hej

Kan en person som har fått förvaltare (tidigare haft god man) återgå till att få god man istället.

Då skulle personen kunna hantera sina egendomar själv.

Kan en ny medicinsk bedömning innebära att förvaltare ändras till god man?

I detta fallet har personen en förmögenhet som inte varken personen ifråga som har förvaltare, förvaltaren eller överförmyndaren har tillgång till att hantera eftersom enl. lagen som juristen har sagt till oss är de pengarna inte tillgängliga för någon utan de går till arvsfonden när personen avlider.

Därför är min fråga hur man kan återgå till god manskap där då pengarna kan användas.


Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Visst kan tingsrätten besluta att ett förvaltarskap ska upphöra och att en god man istället ska förordnas den sjuke. Tingsrätten godkänner inte utan vidare ansökningar från nära anhöriga om att ett förvaltarskap ska upphöra. Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden brukar lämna sin åsikt i saken. Du skriver att den sjuke har egendom som kommer tillfalla den allmänna arvsfonden vid den sjukes död. Den informationen antyder på att den sjuke inte har några nära anhöriga som är behöriga att ansöka om att förvaltarskapet ska övergå till ett godmanskap. Jag kan ha tolkat din information fel men i sådana fall bör den som anser att den sjuke ska förordnas en god man istället konsultera saken med överförmyndaren/Överförmyndarnämnden. Kommunens överförmyndare är alltid behörig att ansöka om godmanskap i tingsrätten för kommunens medlemmar.

Huruvida en god man eller förvaltare är lämplig att bevaka den sjukes: rätt, förvaltning av egendom och omvårdnad, beror bl.a. på hur förmögen den sjuke är att själv träffa avtal med andra och vilka hjälpmedel den sjuke kan få via t.ex. socialtjänsten och försäkringskassan. Om en ny medicinsk bedömning visar på att den sjuke nu har bättre förutsättningar att själv sluta avtal och ta hand om sig själv rättsligt, ekonomiskt och personligt kan det vara skäl att ändra förvaltarskapet till ett godmanskap.

Du skriver att syftet med att ändra förvaltarskapet till ett godmanskap är att den sjuke ska få tillgång till sin förmögenhet och därmed kunna använda pengarna under sin livstid istället för att pengarna går till arvsfonden vid den sjukes död.

Om det är en giltig orsak till att förvaltarskapet bör ändras till godmanskap har jag svårt att svara på. Det kanske snarare är så att förvaltarens förordnande bör utvidgas så att förvaltaren också får tillgång till den förmögenhet som annars kommer tillfalla allmänna arvsfonden. Förvaltaren kan då lämna sitt samtycke till att den sjuke ingår avtal som innebär att den sjuke använder upp sin förmögenhet.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000