Kan förvaltare byta boende?

2017-03-13 i God man
FRÅGA
Vår vuxna dotter (54 år) har haft gode man åtskilliga år. Numera har hon ekonomiskt förvaltarskap.Fråga: Kan förvaltaren utan vår dotters medgivande byta bort hennes HYRESlägenhet mot en mindre och billigare?Tacksam för er svar.
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänt er till Lawline med er fråga.

Jag förstår er fråga som att förvaltaren bytt eller ska byta er dotters lägenhet, och att ni inte tycker att det är rätt beslut. Jag börjar därför med att beskriva vad det står i lagen om vad förvaltare får göra och inte göra. Sedan skriver jag kort om vad ni kan göra

Vad står det i lagen?

Det är förvaltaren som får ta beslut och ingå/säga upp avtal för er dotters räkning, även utan hennes samtycke/medgivande. (11 kap. 9 § föräldrabalken)

Uppdragets omfattning anges i förordnandet. Det kan vara begränsat till att avse vissa särskilda angelägenheter, då står det precis vad det är i förordnandet. Det kan också vara generellt, d v s att det omfattar alla möjliga angelägenheter. (11 kap. 7 § föräldrabalken)

- Om uppdraget är generellt så omfattar det att välja bostad, och då behöver inte förvaltaren ett medgivande/samtycke från er dotter för att bestämma boende och ingå/säga upp hyresavtal åt er dotter.

- Om uppdraget inte är generellt utformat, och det inte anges att det ska omfatta valet av boende, så kan förvaltaren alltså inte bestämma boende och ingå/säga upp hyresavtal åt er dotter.

Detta betyder alltså att ni måste ta reda på vad förvaltarens uppdrag omfattar. Omfattningen anges i förvaltarens förordnande.

Vad kan ni göra?

- Om förvaltarens uppdrag omfattar att välja er dotters boende och att ingå/säga upp hyresavtal åt henne, så kan ni inte göra särskilt mycket åt att förvaltaren byter bostad åt er dotter. Det alternativ ni har då är att ni som föräldrar ansöker till överförmyndaren om att förvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag, det vill säga att förvaltaren inte längre ska vara förvaltare för er dotter. För att förvaltaren ska bli entledigad från sitt uppdrag krävs dock att förvaltaren ska anses vara olämplig för uppdraget. Det är tyvärr inte möjligt för mig att bedöma om förvaltaren är olämplig. Enbart för att förvaltaren byter er dotters lägenhet bedömer jag det som osannolikt att förvaltaren skulle anses vara olämplig. Förvaltaren ska t ex om det är lämpligt, fråga er dotter i viktiga frågor och förvaltaren skulle därför kunna anses som olämplig om förvaltaren inte gjort det i detta fallet. Om det är så att bostadsbytet är skadligt för er dotter, så skulle det kunna vara så att förvaltaren bedöms vara olämplig och då entledigas från uppdraget. (11 kap. 15 § och 20 § föräldrabalken samt 12 kap. 7 § föräldrabalken)

- Om förvaltarens uppdrag inte omfattar att välja er dotters boende och att ingå/säga upp hyresavtal åt henne, så är uppsägningen och ingåendet av hyresavtalen inte bindande för er dotter, och hon behöver då inte byta bostad. Ni bör då omedelbart kontakta förvaltaren, överförmyndaren och eventuellt också hyresvärdarna för att påpeka detta. Även då kan ni fundera på om ni vill ansöka om att förvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag, vilket jag i så fall bedömer som mer sannolikt, eftersom förvaltaren i så fall agerat utanför sitt uppdrag och därför skulle kunna anses som olämplig.

Om ni vill ha stöd och hjälp med någonting i frågan så boka gärna en tid med våra verksamma jurister.

Överförmyndaren(på kommunen) kan också hjälpa er med frågor kring förvaltarskapet.

Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.

Vänligen

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94271)