Kan först avlidnas makes brorson få arv från sist avlidna make?

2017-01-05 i Efterarv
FRÅGA
Ett par x och b är gifta och x har endast en bror och b har endast en syster. x dör och har tillgångar uppgående till 500 000 och b har 300 000 och allt är giftorättsgods. x dör. 4 år efter x dör, dör också x bror som lämnar efter en son.b dör efter 5 år. Min fråga är nu, kan x brors son få arv från b ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Alla tillgångar på totalt 800 000 kr är giftorättsgods och ska därför normalt delas lika mellan makarna vid bodelning med anledning av dödsfall. Kvarlåtenskapen efter X utgör i detta fall 400 000 kr.

När X går bort ska kvarlåtenskapen fördelas mellan X arvingar. X bror är närmaste arvinge och har rätt till hela arvet. (ÄB 2 kap. 2 §)
Eftersom X var gift har maken B däremot rätt till makesarv vilket innebär att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla B. (ÄB 3 kap. 1 §) X bror får en efterarvsrätt till den andel de 400 000 kr utgör av de totala tillgångarna, alltså 1/2. Denna andel får han ut när B gått bort. (ÄB 3 kap. 2 §)

När B gått bort ska först arvet efter X fördelas. Eftersom att även X bror har gått bort träder broderns son in i hans ställe och tar över rätten till arvslotten. X brors son ska alltså tilldelas 1/2 av den totala kvarlåtenskapen när B gått bort. (ÄB 2 kap. 2 §) Detta är däremot inte ett arv efter B utan ett efterarv efter X.

Övriga 1/2 ska fördelas mellan B:s arvingar. Systern är närmaste arvinge och har rätt till hela arvet. (ÄB 2 kap. 2 §)

För att sammanfatta svaret på din fråga:
- X brors son ska få hälften av den totala kvarlåtenskapen när B gått bort som ett arv efter X.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (783)
2021-06-14 Efterarv när det finns halvsyskon
2021-06-01 Hur fördelas arvet när efterlevande make har gift om sig?
2021-05-30 Har ett särkullbarn rätt till efterarv efter sin avlidna faders bror?
2021-05-29 Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (93110)