FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv05/01/2017

Kan först avlidnas makes brorson få arv från sist avlidna make?

Ett par x och b är gifta och x har endast en bror och b har endast en syster.

x dör och har tillgångar uppgående till 500 000 och b har 300 000 och allt är giftorättsgods. x dör.

4 år efter x dör, dör också x bror som lämnar efter en son.

b dör efter 5 år. Min fråga är nu, kan x brors son få arv från b ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Alla tillgångar på totalt 800 000 kr är giftorättsgods och ska därför normalt delas lika mellan makarna vid bodelning med anledning av dödsfall. Kvarlåtenskapen efter X utgör i detta fall 400 000 kr.

När X går bort ska kvarlåtenskapen fördelas mellan X arvingar. X bror är närmaste arvinge och har rätt till hela arvet. (ÄB 2 kap. 2 §)
Eftersom X var gift har maken B däremot rätt till makesarv vilket innebär att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla B. (ÄB 3 kap. 1 §) X bror får en efterarvsrätt till den andel de 400 000 kr utgör av de totala tillgångarna, alltså 1/2. Denna andel får han ut när B gått bort. (ÄB 3 kap. 2 §)

När B gått bort ska först arvet efter X fördelas. Eftersom att även X bror har gått bort träder broderns son in i hans ställe och tar över rätten till arvslotten. X brors son ska alltså tilldelas 1/2 av den totala kvarlåtenskapen när B gått bort. (ÄB 2 kap. 2 §) Detta är däremot inte ett arv efter B utan ett efterarv efter X.

Övriga 1/2 ska fördelas mellan B:s arvingar. Systern är närmaste arvinge och har rätt till hela arvet. (ÄB 2 kap. 2 §)

För att sammanfatta svaret på din fråga:
- X brors son ska få hälften av den totala kvarlåtenskapen när B gått bort som ett arv efter X.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?