Kan förskott på arv räknas som enskild egendom?

2020-02-11 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Jag är änka och vi har ett inbördes testamente som gör arvet efter oss till enskild egendom för våra barn. Jag överlät min fastighet som gåva, hälften var, till min ena son och hans fru för 5 år sedan. Inga förbehåll. De skall nu separera. Kan man nu hävda att gåvan vad avser sonens andel var förskott på arv och att den då är hans enskilda egendom pga förordnandet i testamentet.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Enskild egendom
För att en gåva ska vara att anses som enskild egendom krävs det att detta framgår vid överlämnandet av gåvan. Även om det rent teoretiskt sett skulle kunna röra sig om ett förskott på arv i denna situation innebär det tyvärr inte att de villkor som framgår av testamentet blir gällande avseende fastigheten. Det som är avgörande är helt enkelt att det vid själva gåvotillfället framgår att fastigheten skulle innehas som enskild egendom. Detta har ni inte gjort, varför fastigheten är att räkna som giftorättsgods och ska ingå i bodelningen, 7 kap. 2 § ÄktB.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga, även om det inte var till er fördel. Är det så att ni har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1142)
2020-09-26 Gåva av fastighet och förskott på arv
2020-09-26 Ge fastigheten som gåva till ett av barnen
2020-09-23 Kan det utgöra förskott på arv att skänka pengar till sitt barn barn?
2020-09-23 Vad gäller vid förskott på arv?

Alla besvarade frågor (84414)