Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

2021-02-27 i Arvsskatt
FRÅGA
Hej. Om två syskon får vars en lika stor penninggåva av förälder och man i gåvobrev anger att gåvan ska betraktas som förskott på arv:Blir denna gåva skattepliktig ifall arvsskatten har återinförts vid förälderns bortgång?Om svaret är ja: Undviker man denna risk genom att istället skriva att gåvan INTE ska utgöra förskott på arv?
SVAR

Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

I regeringsformen (RF) finns ett retroaktivitetsförbud för vissa typer av lagstiftning. Bland annat finns ett förbud mot retroaktiva skatter. Det är inte tillåtet att ta ut mer skatt än vad som gällde när omständigheten som grundade skattskyldigheten skedde (2 kap. 10 § RF andra stycket).

Ett förskott på arv kan alltså inte beskattas retroaktivt ifall det skulle införas en arvsskatt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (112)
2021-03-28 Ska man betala skatt när arv fördelas mellan arvtagarna?
2021-03-26 Behöver man ta med en gåva eller förskott på arv i deklarationen?
2021-03-18 Finns arvsskatten kvar i Sverige?
2021-02-27 Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

Alla besvarade frågor (91348)