FrågaSKATTERÄTTArvsskatt27/02/2021

Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

Hej. Om två syskon får vars en lika stor penninggåva av förälder och man i gåvobrev anger att gåvan ska betraktas som förskott på arv:

Blir denna gåva skattepliktig ifall arvsskatten har återinförts vid förälderns bortgång?

Om svaret är ja: Undviker man denna risk genom att istället skriva att gåvan INTE ska utgöra förskott på arv?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

I regeringsformen (RF) finns ett retroaktivitetsförbud för vissa typer av lagstiftning. Bland annat finns ett förbud mot retroaktiva skatter. Det är inte tillåtet att ta ut mer skatt än vad som gällde när omständigheten som grundade skattskyldigheten skedde (2 kap. 10 § RF andra stycket).

Ett förskott på arv kan alltså inte beskattas retroaktivt ifall det skulle införas en arvsskatt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Arvsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo