FrågaSKATTERÄTTArvsskatt27/02/2021

Kan förskott på arv beskattas retroaktivt?

Hej. Om två syskon får vars en lika stor penninggåva av förälder och man i gåvobrev anger att gåvan ska betraktas som förskott på arv:

Blir denna gåva skattepliktig ifall arvsskatten har återinförts vid förälderns bortgång?

Om svaret är ja: Undviker man denna risk genom att istället skriva att gåvan INTE ska utgöra förskott på arv?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

I regeringsformen (RF) finns ett retroaktivitetsförbud för vissa typer av lagstiftning. Bland annat finns ett förbud mot retroaktiva skatter. Det är inte tillåtet att ta ut mer skatt än vad som gällde när omständigheten som grundade skattskyldigheten skedde (2 kap. 10 § RF andra stycket).

Ett förskott på arv kan alltså inte beskattas retroaktivt ifall det skulle införas en arvsskatt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”