Kan förskott på arv angripas i efterhand?

Vad gäller mellan bröstarvingar om ena arvingen får en fastighet som gåva eller köpa till ett fördelaktigt pris? Fastigheten tillföll ena arvingen innan sista föräldern avled och till övriga arvingar togs det ingen hänsyn. Detta hände under 1980 talet. Under detta år har huset annonserats ut till försäljning av den favoriserade arvingen. Kan det finnas rättslig möjlighet för oss kvarvarande som blev utan. Har vi rätt eller kan vi kräva vår del i efterhand?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En gåva från en förälder till en bröstarvinge räknas som förskott på arv, om det inte uttryckligen framgår av exempelvis ett gåvobrev att gåvan inte ska vara att se som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)).

Om en gåva kränker andra bröstarvingars laglott har en bröstarvinge möjlighet att väcka talan inom ett år från att bouppteckningen avslutades (7 kap. 4 § ÄB). Ett arvskifte samt en bouppteckning som skedde under 1980-talet ligger därmed utanför tidsfristen för klander.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning