Kan försäljning till underpris betraktas som förskott på arv?

2019-04-08 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag ska köpa ett hus av min far och hans fru inom kort. De kommer att sälja huset till ett litet underpris mot vad värdet är idag. Vi har inte värderat huset på ca. 6 år men räknar inte med att det har stigit så mycket beroende på placeringen av huset. Min fundering är: Om min far och hans fru tillsammans kommer överens om ett pris de vill sälja till mig för, är det då en affär som "stängs" för all framtid? Min oro är att någon gång i framtiden, när min far har gått bort, att det skulle kunna dyka upp en tvist mellan mig och min fars fru vid en bouppdelning och att det då skulle handla om ett "förskott av arv" i och med att jag köpte huset lite billigare? Eller är det då en affär som anses avslutad i och med att min far och hans fru var överens om priset då de sålde till mig? Behövs det skrivas några papper som styrker detta vid köpet, eller säger laget att det är "avslutat"?Hoppas jag var tydlig med mig fråga! Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller förskott på arv finns det regler i ärvdabalken (ÄB).

Du är bröstarvinge till din far. Bröstarvinge kallas de arvingar som ärver efter arvlåtaren i rakt nedstigande led, alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv (2 kap 1 § ÄB). Huvudregeln är att om en bröstarvinge har fått någonting av arvlåtaren i livstiden ska det avräknas som förskott på arv. Denna presumtion gäller så länge inget annat har föreskrivits, eller omständigheterna talar för att det ska vara på något annat sätt (6 kap 1 § ÄB). Förskott på arv betyder i princip att arvtagaren kommer ärva mindre när arvlåtaren avlider eftersom arvtagaren redan har fått en del av sitt arv under arvlåtarens livstid i form av t.ex en gåva.

När ett hus säljs till underpris kan den del av marknadsvärdet som inte täcks av köpeskillingen bli betraktad som en gåva. För att vara säker på att den del av priset på huset som understiger marknadsvärdet inte kommer bli betraktat som ett förskott på arv måste din far tydligt förklara att det inte är avsett som ett förskott. Det enklaste är att ta in detta som ett villkor i köpekontraktet. Jag har ingen klockren formulering, men någonting i stil med detta kan vara lämpligt: Den del av husets marknadsvärde som inte täcks av köpeskillingen ska inte betraktas som förskott på arv. Om det inte blir klargjort huruvida underpriset ska ses som förskott eller inte kan det leda till en tvist mellan dödsbodelägarna, precis som du antyder. Eftersom huvudregeln är att gåvor som ges av arvlåtaren under dennes livstid till en bröstarvinge är förskott på arv gäller det alltså att vara tydlig med att man vill göra avsteg från huvudregeln. Tydligast är att skriva ner avsikten i ett villkor.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1100)
2020-05-24 Vad räknas gåvorna från min pappa som?
2020-05-18 Förskott på arv och testamente
2020-05-14 Vad krävs för att en penninggåva ska räknas som förskott på arv?
2020-05-10 Gåva eller förskott på arv?

Alla besvarade frågor (80471)