Kan försäljning av fastighet till underpris utgöra förskott på arv?

2019-12-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Förskott på arv. Två frågor gällande fastighet. Går det rätt till när man gör en riktad försäljning till en annan bröstarvinge till det pris det är värderat till, samtidigt som det finns fler köpare som kan vilja köpa fastigheten för ett högre pris ?Går det rätt till om denna riktade försäljning till värderingspris går till någon i bröstarvingens egen familj.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är helt upp till fastighetsägaren själv att välja för vilket pris fastigheten ska säljas och till vem. Att det finns andra som är intresserade av fastigheten och är villig att betala ett högre pris för fastigheten spelar ingen roll.

Om fastigheten säljs för ett pris som ligger under fastighetens marknadsvärde, blir resterande del upp till marknadsvärdet att betrakta som en gåva. En sådan försäljning kan få arvsrättsliga konsekvenser när köpet sker mellan föräldrar och bröstarvingar.

Frågor som rör arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att varje bröstarvinge har rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen när arvlåtaren avlider. För att upprätthålla denna rättvisa mellan bröstarvingar ska gåvor som arvlåtaren gett en bröstarvinge avräknas som förskott på arv på den bröstarvingens arvslott, vilket inenbär att den bröstarvinge som fått en större gåva under arvlåtarens livstid kommer att få en mindre del sedan när arvlåtaren avlider jämfört med de bröstarvingar som inte fått något, eller fått gåvor till ett betydligt lägre värde. Om fastighetsägaren inte vill att gåvan som uppstår till följd av försäljningen till underpris ska betraktas som ett förskott på arv kan denne upprätta ett gåvobrev och ange att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv, se 6 kap. 1§ ärvdabalken.

Om fastigheten däremot säljs till en bröstarvinge för ett pris som motsvarar marknadsvärdet på fastigheten uppstår inte någon gåva. Att andra är intresserade och kan tänka sig att betala mer för fastigheten spelar inte någon roll. Eftersom att det inte finns någon gåva aktualiseras inte reglerna om förskott på arv i ärvdabalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh

Amanda Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll