FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv04/02/2020

Kan försäljning av en fastighet till bröstarvinge räknas som förskott på arv?

Hej jag och min make äger en fastighet, som vi har tänkt sälja till ett av våra barn. Hur ska vi gå till väga så det inte blir några frågor om arv när vi har gått bort.

/Någon som vill göra rätt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Jag uppfattar din fråga som att du är orolig över att en eventuell försäljning av fastigheten till ett av era barn kan rendera i tvist om huruvida bröstarvingarnas laglotter har påverkats.

Därför kommer jag inledningsvis gå igenom vad laglotten är för något och sedan hur förskott på arv regleras i ärvdabalken. Avslutningsvis ger jag ett exempel på vad ni kan göra för att reglera situationen.

Vad är bröstarvinges laglott?

Laglotten definieras i ärvdabalken 7 kap. 1 § som hälften av den lott som tillkommer bröstarvinge vid arv. Det vill säga att om det är 2 barn som ska dela på kvarlåtenskapen så uppgår deras laglott till hälften av den den del som skulle tillfalla dem. Den sammanlagda kvoten av laglotterna oberoende av hur många bröstarvingar som finns uppgår alltså till hälften av kvarlåtenskapen. Resterande hälft kallas för den disponibla kvoten och kan testamenteras bort. Om det inte finns något testamente ska den disponibla kvoten likadelas mellan bröstarvingarna (2 kap. 1 § ÄB). Det leder alltså till slutsatsen att den delen av kvarlåtenskapen som kan vara "tvistig" är den kvot som uppgår till bröstarvingarnas laglott och hur stor denna är eller bort vara.

Exempel: kvarlåtenskapen uppgår till 100,000 Kr, det ska som huvudregel delas lika på de två bröstarvingar, således ska de ha 50,000 Kr vardera. Men deras laglott uppgår till 25,000 Kr, vilket innebär att de har endast legal rätt till 25,000 Kr vardera och inte mer. Om den avlidne testamenterat bort resterande 50,000 Kr kan inte bröstarvingarna kräva tillbaka denna del då det tillhör den disponibla kvoten.

Det kan uppkomma problem med laglotten om det har delats ut förskott på arv eller om den avlidne testamenterat bort mer än den disponibla kvoten. I ditt fall är det mest relevant att diskutera huruvida det kan vara så att en försäljning av fastigheten kan utgöra förskott på arv till den bröstarvinge som köper huset och att den bröstarvinge som köpt huset är skyldig att avräkna köpet på sin lott.

Vad är förskott på arv och kan det påverka laglotten?

Förskott på arv definieras i ärvdabalken 6 kap. 1 § som "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett".

Det är alltså utformat som en s.k presumtionsregel, att alla gåvor som arvlåtaren ger bort under sin livstid utgår man från att de är förskott på arv om inte annat är föreskrivet. En presumtionsregel är utformad på så sätt att man kan bryta presumtionen genom att infoga i avtal eller liknande att det inte ska utgöra ett förskott. Således krävs ingen avräkning på den bröstarvinges laglott som mottog gåvan.

Gåvor av normal karaktär som inte står i missförhållande till arvlåtarens ekonomiska situation betraktas inte som förskott på arv (6 kap. 2 § andra stycket ÄB). För att en försäljning av huset ska likställas med en gåva krävs alltså att det finns ett gåvoliknande inslag, exempelvis att ni säljer fastigheten till kraftigt underpris eller på annat sätt underlättar köpet ekonomiskt i en väsentlig mån. Man kan även tala om att handlingen ska ha resulterat i att de andra bröstarvingarnas laglotter har påverkats i väsentlig mån, antingen genom att den totala kvarlåtenskapen är betydligt mindre än vad den vore om fastigheten ingått i kvarlåtenskapen eller att den bröstarvingen som köpt fastigheten erhåller väldigt mycket mer än de andra, till följd av fastighetsköpet.

Om en bröstarvinge mottagit en gåva som utgör förskott på arv ska den arvingen avräkna detta på sin lott vid fördelning av kvarlåtenskapen (7 kap. 2 § ÄB).

Slutsats och allmänt råd

Avslutningsvis kan nämnas att ni är fria att förfoga över er egendom i stort sett hur ni vill under er livstid. Däremot så belyser jag inledningsvis i mitt svar att bröstarvingarna har rätt till sin laglott och att vissa handlingar kan resultera i att en bröstarvinge kan vara tvungen att avräkna betydande ekonomiska tillskott av sina föräldrar på sin lott, till förmån för de andra bröstarvingarna. För att ni ska försäkra er om att försäljningen inte ska rendera i någon tvist mellan bröstarvingarna är mitt råd att ni i samråder med övriga bröstarvingar och går igenom vilken inverkan försäljningen kommer få på er ekonomi och hur detta kan påverka er kvarlåtenskap. En tänkbar metod att reglera försäljningen är att genom testamente infoga ett villkor om hur arvskiftet ska ske i förhållande till den försäljning ni planerar. Det blir däremot enbart nödvändigt att reglera det hela genom testamente om det sker en betydande förändring i er ekonomi på något sätt. Om ni säljer fastigheten till marknadspris sker ju ingen förmögenhetsminskning som kan tänkas påverka laglotterna och det finns således ingen grund för bröstarvingarna att tvista på.

Om du önskar att få en grundligare bedömning av ditt ärende är du välkommen att kontakta oss via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?