FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/08/2020

Kan förhandling ske genom telefonsamtal?

Kan förhandling ske på telefon eller måste detta göras genom att parterna ses?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av frågan framgår inte vad för sorts förhandling det är vilket gör att jag inte kan ge ett exakt svar. Avtalsrättsliga förhandlingar är allt som oftast frivilliga mellan parter och det betyder även att tillvägagångsättet är upp till er som ska träffa avtal att bestämma. Vid domstolsförhandlingar är huvudregeln att närvara personligen. Vid fackliga förhandlingar kan tillvägagångssättet variera. Men det finns som sagt många olika förhandlingar och varianter, därför kan jag inte svara mer specifikt på din fråga.

Hoppas du är nöjd med svaret, annars är du välkommen att ställa en ny mer specifik fråga eller kontakta juristerna på Lawline.

Vänligen,

Frida DeivardRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning