Kan företaget kräva att samtliga dödsbodelägares ska skriva under uppsägning av medlemsskap?

Hej,

Min far gick bort i november. Han har fyra särkullsbarn som vi ej haft kontakt med de senaste 25 åren.

Det är mycket praktiskt kring en bortgång, och jag har försökt att meddela samtliga människor, föreningar och företag som det berör att min far har gått bort.

Han var medlem sedan många år i OKQ8, och hade vid sin bortgång en liten skuld på kontot på cirka 300 kronor. Den såg mamma till att betala så nu ska det vara nollställt. Jag har sedan försökt att säga upp det här kontot, men OKQ8 vägrar. De vill att samtliga dödsbodelägare undertecknar uppsägningen, alternativt måste det finnas en undertecknad fullmakt.

De vill också ha en kopia på bouppteckningen.

Min fråga är; har de verkligen rätt att kräva detta? Där finns enligt deras uppgift 0 kronor på kontot och kortet de skickade ut trots att jag meddelade att han gått bort - är klippt. Att få tag i mina syskons underskrifter är uteslutet då åtminstone två av dem inte vill ha med mig eller vår far att göra. De bor dessutom utspridda över Sverige, och har dålig kontakt även med varandra. Hur mycket kan ett företag kräva för att kunna säga upp en avliden kund när det ej finns pengar inblandade?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Till och börja med ska jag förtydliga att dödsbodelägarna ska förvalta dödsboet gemensamt. Det innebär att samtliga dödsbodelägare måste vara eniga om de åtgärder som vidtas, förutom åtgärder som inte går att skjuta upp (18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Med andra ord kan du inte med bindande verkan fatta ett beslut rörande dödsboet utan de övriga dödsbodelägarnas samtycke; alla dödsbodelägare måste vara med och fatta beslut kring varje enskild rättshandling som rör dödsboet. Genom en fullmakt kan dock dödsbodelägarna ge dig eller någon annan rätt att fatta beslut och agera för dödsboet.

Min bedömning är att en avtalspart absolut kan kräva att samtliga dödsbodelägare alternativt en företrädare för dödsboet undertecknar uppsägningen. Det följer av att samtliga dödsbodelägare måste vara eniga om de åtgärder som vidtas rörande dödsboet.

Avseende deras krav på en kopia av bouppteckningen finns inga särskilda bevisregler för vad en avtalspart ska kräva av dödsbodelägarna. Det finns olika dokument som styrker relationen med den avlidne. Bouppteckningen visar samtliga delägarna i dödsboet och används för att säkerställa att samtliga som ska ha godkänt har godkänt.

Mitt råd är att försöka kontakta de övriga dödsbodelägarna för att få en fullmakt upprättad. Om det inte är möjligt råder jag dig till att begära att en boutredningsman ska förvalta dödsboet åt er (se 19 kap. 1 § ÄB). En boutredningsman utses då av rätten och har till uppgift att bereda boet för skifte, skifta boet om ni så önskar och lämna ut egendom till er i enlighet med skiftet (se 23 kap. 5 § första stycket ÄB). Genom en boutredningsman kan du alltså se till att en annan opartisk person sköter boet. En sådan begäran kan du göra utan att övriga dödsbodelägare samtycker och du skickar in den till tingsrätten där din pappa hade sin hemvist vid sitt frånfälle.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000