Kan före detta sambo kräva att jag ska fortsätta betala för försäkringar och reparationer av bil där jag stått för halva lånet, men han står som ägare?

FRÅGA
Hej, jag och min dåvarande sambo köpte en bil för fyra sedan. Han står som ägare på den men jag står för halva lånet. Han har kört bilen till och från jobbet varje dag. Jag har använt den lite på helger och kvällar. Nu har vi flyttat isär. Han har haft bilen själv i fyra månader. Han vill att jag fortsätter betala hälften av lånet samt reparationer och försäkringar. Han vägrar sälja den. Har han rätt att kräva att jag ska fortsätta betala?Mvh Maria
SVAR

Reglerna om samboförhållande finns i sambolagen (SamboL). När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske, om den någon av samborna begär det (8 § 2 st. SamboL). Det som delas upp mellan samborna i bodelningen är samboegendom, dvs. gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). En bil räknas dock inte som samboegendom och ingår alltså inte i en bodelning.

Däremot har en princip om dold samäganderätt fastställts genom Högsta domstolens rättspraxis. Principen innebär att en sambo vid en separation kan hävda sin rätt till en viss egendom, trots att endast den andra sambon utåt sett är ägare till den.

Det finns tre kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om dold samäganderätt:

Att den ena sambon köpt egendomen i sitt eget namn, men för parternas gemensamma bruk,Att den andre sambon har tillfört ett ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet, ochAtt sambon som utåt sett är ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs. att meningen var att ni skulle vara gemensamma ägare).

Om de tre kriterierna är uppfyllda antas det föreligga en avsikt för att egendomen ska användas gemensamt, vilket då som huvudregel leder till att dold samäganderätt föreligger.

Av det du beskriver så verkar det som att ni köpt bilen för att använda den gemensamt, och om alla de tre kriterierna ovan är uppfyllda har du dold samäganderätt till bilen. Det innebär att du är skyldig att betala reparationer och försäkringar, men då också har rätt att använda bilen. Om din före detta sambo vill fortsätta använda bilen själv bör han lösa ut dig.

Om tvisten fortsätter och du behöver ytterligare juridisk hjälp rekommenderar jag att du bokar en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Vänliga hälsningar,

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2334)
2019-07-20 Bodelning och arv vid sambos bortgång
2019-07-19 Vad krävs för dold samäganderätt?
2019-07-17 När upphör egendom att vara samboegendom?
2019-07-17 Vad säger sambolagen om övertagande av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (71218)