Kan föräldrar utmätas?

Hej, vi har ett hemmaboende barn som är 23 år och är helt utan inkomst dvs inget arbete, inte studielån eller A kassa. Han har handlat på kredit och vi har försökt betala när det dykt upp påminnelser men vi kan inte hålla på att täcka upp på detta viset längre. Ett par räkningar har nu gått vidare till kronofogden och vi undrar om vi som föräldrar kan bli utmätta av kronofogden och att man kommer att ta saker som vi äger och köpt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Vem ansvarar för skulden?

När det gäller vem som ansvarar för skulden är det den personen som har inträtt i det rättsliga förhållandet där skulden har uppstått och avtalat om en betalningsskyldighet, detta går att utläsa från skuldebrevslagen 1 §


Så har köp, beställningar och liknande gjorts i sonens namn så är han gäldenär och ansvarig för skulden. Som föräldrar har ni inte något ansvar för barn efter att de fyllt 18 år då ansvaret som vårdnadshavare upphört enligt 6 kap 2 § föräldrabalken.


Så har köpen inte gjorts i era namn är ni inte betalningsskyldiga för skulderna.


Vems egendom kan utmätas?

Det framgår av utsökningsbalken 4 kap 17 § att lös egendom (lösa saker, ej fastigheter och liknande) får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Vidare i 4 kap 18§ står det att gäldenären anses vara ägare av egendom som denne har i sin besittning, alltså har hos sig, om det inte framgår att det tillhör någon annan. I 4 kap 19 § 2 st följer det även att om gäldenären har något i gemensam besittning med någon annan, får egendomen eller andel av den, bara utmätas om det framgår att det tillhör gäldenären.


Samägd egendom kan även utmätas och sättas upp till försäljning, men då får ni den andel av betalningen som tillhör enbart er tillbaka enligt 8 kap 8 § utsökningsbalken.


Detta innebär helt enkelt att det ska vara hyfsat tydligt att egendomen tillhör sonen. Saker som finns i hans rum och liknande kan anses tillhöra gäldenären och andra saker är helt enkelt inte tydligt och därmed kan det bli upp till bevisning. Kvitton på vem som betalat för saken och liknande kan vara bra i bevishänseende.


En viktig sak att tänka på framgår av 4 kap 22 § som säger att ifall egendom inte kan utmätas på grund av att det inte är tydligt att det tillhör gäldenären eller någon annan, kan det ändå det utmätas om det finns sannolika skäl att det är gäldenärens egendom. Dock utmäts det med förbehåll, men sannolika skäl är inte ett lika högt ställt krav som "framgår".


Det är därmed svårt att på förhand avgöra vilken egendom som kan utmätas, men ni kan behöva argumentera och försöka bevisa vilken egendom som är er och inte sonens. Kronofogden har även skyldighet att utreda och bevisa att egendomen tillhör er son, dock varierar beviskraven mellan "framgår" och "sannolik" som ovan nämnts


Men rättsligt sett kan inte egendom som tillhör er och inte er son utmätas eftersom ni inte ansvarar för hans skulder.


Sammanfattning:

Har ni inte ingått några köp, eller avtal om kredit är ni inte ansvariga för skulderna som sonen har (jag gör även antagandet att ni inte är borgensmän för er son, alltså att ni inte avtalat om att ta över hans skulder). Vidare kan inte egendom som är enbart er utmätas, men det kan bli upp till bevisning.


Hoppas detta svarade på er fråga!

//Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”