Kan föräldrar utesluta sitt barn från arv?

2017-03-23 i Laglott
FRÅGA
Mina föräldrar vill att jag ensam skall ärva deras tillgångar (lägenhet, pengar etc.). Jag har en syster, men mina föräldrar har brutit helt med henne och vill som sagt inte att hon skall få ärva något. Är det möjligt att utesluta ett barn från arvet? Hur skall de i så fall gå tillväga? tacksam för ert svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsrätt hittar du främst i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

När någon dör är huvudregeln att den dödes närmaste släktingar, i detta fall barnen, skall ärva den döde (2 kap 1§ ÄB). Man säger att ”barn taga lika lott”. Detta innebär att du och din syster enligt huvudregeln skall ärva lika mycket av era föräldrar, ni har rätt till lika ”arvslott”.

Du och dina föräldrar undrar om det är möjligt att utesluta din syster från arvet eftersom dina föräldrar brutit helt med henne. Dina föräldrar kan inte göra din syster arvlös i den bemärkelsen att hon inte får ärva någonting. Vad dina föräldrar kan göra är att sätta huvudregeln om lika lott ur spel genom att upprätta ett testamente. I testamentet kan de begränsa din systers arv genom att till exempel skriva att din syster bara ska få ut sin laglott och att resten ska tillfalla dig. Laglotten utgör hälften av arvslotten och den har din syster alltid rätt att få ut i arv efter sina föräldrar (7 kap 1 § ÄB).

Sammanfattningsvis så kan man alltså inte göra sitt barn helt arvlöst, utan det har alltid rätt till sin laglott som utgör hälften av den arvslott som det har rätt till enligt huvudregeln i 2 kap 1§ ÄB. Dina föräldrar kan begränsa din systers arv genom att i testamente uppge att hon bara skall få ut sin laglott och att du ska få resten.
Vill ni ha hjälp att upprätta ett giltigt testamente så kan ni kontakta en jurist. Lawlines jurister når ni på info@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (861)
2021-09-25 Kan man få ut sin laglott om en förälder givit bort en fastighet som gåva?
2021-09-21 Vad är laglottsskydd och kan bortgiven fast egendom återgå till ett dödsbo?
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?

Alla besvarade frågor (95850)