Kan föräldrar ta pengar som ett barn arbetat ihop själv?

2020-12-06 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Kan föräldrar ta pengar från sitt barns bankkonto och föra över de på deras egna bankkonto? Barnet i fråga är 17 år och hen har arbetat ihop sina pengar själv. Det handlar om 20000 kr som föräldrarna har fört över på sitt eget konto. Vill tillägga att föräldrarna har gjort detta för att "straffa" barnet för att hen har tagit kontakt med socialtjänst. Är detta lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i föräldrabalken (FB).

Jag utgår från att föräldrarna i fråga är barnets vårdnadshavare. Det innebär att föräldrarna har ansvar för barnets personliga förhållanden och att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § FB). Vårdnadshavarna är som huvudregel även barnets förmyndare (10 kap. 2 § FB). Det innebär att föräldrarna har ett ekonomiskt ansvar och ska förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § FB).

Ett barn under 18 år är omyndig och får i regel inte råda över sin egendom på egen hand (9 kap. 1 § FB). Det finns dock undantag från denna regel. Ett barn har rätt att råda över sådan egendom som barnet själv förvärvat genom arbete efter det att barnet fyllt 16 år. Pengar som barnet över 16 år tjänat in genom eget arbete kan förmyndarna endast ta från barnet om det anses behövligt med hänsyn till den underåriges uppfostran eller välfärd. Dessutom krävs överförmyndarens samtycke innan föräldrarna kan ta pengarna från barnet (9 kap. 3 § FB).

Om barnet i fråga har tjänat alla pengar efter sin 16-årsdag så har inte föräldrarna rätt att ta pengarna från barnet. Dessutom verkar föräldrarnas handlande vara en sorts bestraffning för att barnet vänt sig till socialtjänsten, vilket inte kan anses som ett handlande som är behövligt med hänsyn till den underåriges uppfostran eller välfärd. Som svar på din fråga är alltså inte föräldrarnas handlande lagligt.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1681)
2021-04-22 Barn som inte vill umgås med förälder
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

Alla besvarade frågor (91430)