FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt18/03/2018

Kan föräldrar skuldsätta sina barn?

Hej!

Jag har tyvärr hamnat i ett ekonomiskt eftersatt läge. Detta delvis på grund av ett avtal som mina föräldrar ingick i mitt ställe, när jag bara var några månader gammal. Detta avtal, som jag själv inte var medveten om att jag ingått för ens långt senare (ca 20 år), har på senare tid kostat mig mer och mer pengar. Jag har undersökt möjligheterna att bryta detta avtal (ett typ av abonnemang för tjänst) och det är fullt möjligt. Som väl är.

Den bittra sanningen är ändå att detta avtal sedan flera år tillbaka i tiden har ackumulerats till en stor summa pengar som jag löpande varit tvungen att betala.

Min frågor och funderingar är då följande:

Vad säger "lagen" om detta?

Finns det möjlighet att utkräva skadestånd för de ekonomiska förlusterna jag påtvingats?

Får mina föräldrar (i mitt ställe) tillsammans med annan part ingå avtal som innebär en väsentlig ekonomisk kostnad för mig, eller finns det chans till repressalier för den part som ogenerat löpande krävt mig på pengar?

Tack på förhand för svar!

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om avtalet ingåtts på ett riktig sätt enligt lagen och om du kan få någon form av kompensation då du råkat i ett ekonomiska eftersatt läge på grund av avtalet. Det framgår i din fråga att avtalet ingicks när du bara var några månader. Av den anledningen tänker jag i svaret fokusera på i vilken mån föräldrar får ingå avtal i sitt barns ställe och vad som kan göras i de fall föräldrarna har ingått ett avtal som de egentligen inte hade rätt att ingå.

Vad säger lagen om föräldrar som ingår avtal i barns ställe?
Reglerna om detta finns i föräldrabalken.
En person som är under 18 år är omyndig och kan inte åta sig förbindelser om det inte uttryckligt följer av lag eller andra villkor (9 kap 1 § föräldrabalken). Att "åta sig förbindelse" betyder att ingå avtal som innebär en skyldighet att prestera något. Denna regel finns för att skydda barn från att sätta sig i skuld på grund av oförstånd. I ditt fall innebär detta att du under tiden du var 0-17 år inte hade kunnat ingå någon typ av avtal som gav dig en betalningsskyldighet.

Eftersom att du inte kunnat ingå ett avtal som innebar en betalningsskyldighet blir frågan om dina föräldrar kunnat ingå avtalet i ditt ställe. Jag utgår från att dina föräldrar också är dina förmyndare. En förmyndare har till uppgift att förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap 1 § föräldrabalken). Tilltron till föräldrars förmåga att hantera sina barns ekonomiska förhållanden är stor men det finns begränsningar. En viktig begränsning i förälderns rätt att företräda barnet i ekonomiska angelägenheter är att de inte kan ingå avtal i barnets namn som innebär att barnet i framtiden blir skyldig att betala en summa pengar. Föräldrar får alltså inte skuldsätta sina barn (13 kap 12 § föräldrabalken). Det finns en möjlighet att ingå avtal som innebär en betalningsskyldighet för barn och det är om överförmyndaren ger sitt samtycke (överförmyndare är en person i din kommun som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare). Har inte överförmyndaren samtyckt är avtalet i princip inte gällande och barnet kan inte tvingas att betala (12 kap 10 § föräldrabalken).

Dina föräldrar ingick ett avtal i ditt namn när du fortfarande var omyndig som innebar att du blev skuldsatt. Ett sådant avtal är ogiltigt om det ingåtts utan överförmyndares samtycke. Du borde alltså inte behöva betala dessa skulder som dina föräldrar förbundit dig vid.

Kan du få skadestånd?
För att få skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada (ekonomisk förlust) krävs att ett brott har begåtts (2 kap 2 § skadeståndslagen). I ditt fall verkar det inte som att ett brott har begåtts utan endast att ett avtal har ingåtts felaktigt. Av den anledningen kan det bli svårt att få skadestånd. Den bästa utgången för dig kan istället vara att du inte behöver betala skulderna eftersom att avtalet inte är giltigt samt att få tillbaka pengar som du felaktigt betalat.

Vad kan du göra nu?
Jag skulle råda dig att först kontakta din kommun för skuldrådgivning. De kan tillsammans med dig gå igenom din ekonomiska situation och då vilka skulder som belastar dig, av vem skulderna företogs och när de uppstod.

Om kommunen inte kan hjälpa dig kan du kontakta kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten hjälper personer som själva inte orsakat sin ekonomiska situation till exempel personer som blivit skuldsatta av sina föräldrar som barn.

Om varken kommunen eller kronofogdemyndigheten hjälper dig kan du kontakta en jurist för att driva ditt ärende.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”