Kan föräldrar besluta om vem som ska få vårdnaden vid händelse av deras bortgång?

2019-09-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag och min man vill utse någon som tar hand om våra barn ifall vi dör,hur gör vi detta juridiskt? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i föräldrabalken (FB).

Som utgångspunkt så har du och din man som gifta en gemensam vårdnad om era barn (6 kap. 3 § första stycket FB). Om det skulle vara så att du avlider före din man eller tvärtom så kommer den efterlevande av er istället att få ensam vårdnad (6 kap. 9 § första stycket FB).

Kan du och din man besluta om vem som ska få vårdnaden?

Det är tingsrätten som utser en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare om du och din man båda avlider (6 kap. 9 § första stycket FB ). I beslutet så kommer de att se till det alternativ som är mest förenat med era barns bästa (6 kap. 2a § FB). Principen om barnets bästa kommer från barnkonventionen och innebär att det som anses vara bäst för era barn alltid kommer vara avgörande för beslut som behandlar frågan om vårdnad, boende och umgänge. När tingsrätten i frågan om vårdnad ser till era barns bästa så tar de hänsyn till vad som får anses lämpligt utifrån deras ålder och utveckling samt vilken personlig anknytning de har med den tilltänkta vårdnadshavaren.

Om du och din man innan er bortgång har uttryckt en vilja om vem eller vilka som ska förordnas som vårdnadshavare ska tingsrätten i beslutet ta hänsyn till detta om det också anses vara förenligt med barnens bästa. Detta innebär att domstolen kan bortse från önskemålet i de undantagsfall som den person som önskas anses vara olämplig som vårdnadshavare (6 kap. 10a § fjärde stycket FB).

Hur kan ni gå tillväga för att uttrycka er vilja?

Du och din man kan prata direkt med den eller de som ni önskar ska få vårdnaden om era barn vid händelse av eran bortgång men det behöver också vara väl känt att detta var er vilja för att detta ska beaktas av tingsrätten. Jag skulle därför rekommendera dig att du eller din man upprättar ett testamente där du, han eller ni båda skriver ned vem eller vilka som ni önskar ska förordnas som vårdnadshavare för att ni på detta sätt ska kunna vara säkra på att eran önskan inte förbises. Tänk på att det finns vissa formkrav som behöver vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt.

Sammanfattning

Du och din man kan genom testamente uttrycka eran vilja om vem eller vilka som ni önskar ska förordnas som vårdnadshavare vid händelse av eran bortgång. Domstolen kommer att ta hänsyn till er vilja så länge den också är förenlig med era barns bästa.

För att ett testamente ska utgöra en giltig handling så krävs det att vissa formkrav är uppfyllda. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett formenligt testamente kan jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines juristbyrå.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1446)
2020-05-24 Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?
2020-05-21 När upphör vård enligt LVU?
2020-05-21 Jag är orolig för mitt barn när de är hos sin mamma, vad har jag för val och möjligheter?

Alla besvarade frågor (80214)