Kan förälder tvinga barn till umgänge?

2015-07-27 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har en 10- årig son som har inte lust att umgås med sin pappa. Fört att han tycker att han är tråkig och kommer inte riktigt bra överens med honom. Min son gillar att sporta och älskar djur.Hans pappa är alltid trött när det gäller fysiska aktiviteter och gillar inte alls djur.Vi har ett beslut om umgängets rätt som aldrigt följes upp. Alltså när hans pappa ville träffa honom då träffades de men inte varje vecka. Kanske en gång i månaden. Nu min är min son stor och har sina kompisar och träningar och har inte tid för att träffa sin far.Hans pappa har hotat att kontakta polisen och familjerätt. Kan han tvinga min son att träffas honom..?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att ni har gemensam vårdnad av er son då inget annat framgått.

Vid gemensam vårdnad ankommer det på båda föräldrarna att ansvara för barnets personliga förhållanden enligt 6 kap 2 § föräldrabalken. Dessutom skall alla beslut som fattas kring vårdnad, boende och umgänge vara förenliga med vad som är bäst för barnet enligt 6 kap 2 a §. En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i de frågor som rör barnets personliga angelägenheter men i takt med att barnet blir äldre skall allt mer hänsyn tas till barnets egna synpunkter och önskemål. Din son är tio år gammal och bör därmed vara mogen nog att kunna fatta sina egna beslut rörande om han skall träffa sin pappa eller inte. En förälder har inte en ovillkorlig rätt att träffa sina barn utan vid fråga om detta fattas beslut i enlighet med vad som anses vara bäst för barnet enligt 6 kap 2 a § föräldrabalken.

En förälder som vill umgås med sitt barn kan väcka talan om detta enligt 6 kap 15 a § vilket medför att rätten får besluta om umgänge mellan barnet och föräldern. Rätten fäster i detta sammanhang stor vikt vid vad som är bäst för barnet enligt 6 kap 2 a §. I ert fall har ni redan ett beslut om umgängesrätt. Om denna överenskommelse inte längre fungerar bör ett nytt beslut fattas i umgängesfrågan som lämpar sig bättre för er nuvarande situation och då bör även er son få möjlighet att uttrycka sina synpunkter i regleringen av umgänget.

Sammanfattningsvis kan alltså en förälder inte tvinga ett barn till att umgås med denne. Dock kan föräldern som vill umgås väcka talan om umgänge och då kommer rätten fatta ett beslut i denna fråga som är förenligt med vad som anses vara bäst för barnet. Här beaktas även barnets egen vilja och avgör, tillsammans med övriga faktorer i 6 kap 2 a § om fadern och barnet skall umgås eller inte.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Ingenting är för barnens rätt, det handlar bara om att barnen är skyldiga att umgås lika mycket med båda föräldrarna. Jag vet vårt barn är utsatt för våld i nära relation, jag har ett barn som gråter o säger nej, pappan stämmer och tingsrätten säger att barn VILL vara med båda föräldrarna lika mycket oavsett om dem är rädda.
2017-04-11 17:11
Det måste kännas fruktansvärt att som barn bli tvingat att umgås med en förälder som man inte har tillit till eller känner att man mår bra med. Jag förstår inte att man som tingsrätt inte kan ta ett nej för ett nej från barnet, utan alltid ska se till förälderns bästa. Min fråga är var är tingsrätten värdegrund!!
2017-04-28 21:58
När familjerättsutredare tar en föräldersparti och försöker hitta fel på den andra och sedan totalt ensidigt skriver at det är den föräldern som påverkar går det också ut över barnet, då har det 10-åriga barnet inte en chans oavsett vad barnet berättar eller vill så tas inget hänsyn alls, oavsett om den föräldern som vill ha umgänge nu har fått gå i behandling för hur man ska vara mot barn och inte psyka eller göra barnet illa, Plötsligt är allt det lögn , för nu är ju den föräldern snäll mot ny familj säger man och är totalt charmade av föräldern. Så det blir tvångsumgänge a det barnet som tidigare varit utsatt av föräldern ! Och det oavsett om det gått nästan 5 år sedan sist och barnet absolut inte vill, då säger de bara att det är lögn, umgänge på stört och utan hänsyn till bra upptrappning. Så går det till i Lund.
2017-08-28 23:31
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85192)