FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/05/2018

Kan förälder som testat narkotika bli av med sin vårdnad/ sin roll som boendeförälder/ sitt umgänge med barn

Min ex-sambo har testat narkotika, kan jag neka henne att vara ensam med barnen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barnets bästa:
Vid beslut om vem som ska ha vårdnaden om barn, var barnet ska bo samt hur barnet ska umgås med sina föräldrar är det barnets bästa som ska beaktas. Se 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Denna bestämmelse innebär att det inte är föräldrarnas behov som ska tillgodoses utan istället barnets, beslut som tas ska utgå från vad som kommer leda till bästa möjliga situation för barnet. Vid denna bedömning ska man särskilt beakta risken för barnet att fara illa samt barnets behov av en nära och god relation med båda sina föräldrar.

Om vårdnad:
Rätten kan besluta i fråga rörande vårdnad om barn. Utgångspunkten är gemensam vårdnad då man anser att det bästa för barnet bör vara att ha en god relation med båda föräldrar. Om omständigheter föreligger som för barnet kan medföra betydande fara ska dock vårdnaden ges till en vårdnadshavare ensam.

Av 6 kap. 7 § föräldrabalken framgår att tingsrätten inte ska besluta att förälder som genom missbruk utsätter sitt barn för bestående fara för hälsa och utveckling till vårdnadshavare. Om en förälder ofta missbrukar narkotika i samband med att han/hon befinner sig i sin roll som vårdnadshavare kan detta alltså vara anledning till att tingsrätten beslutar att personen är olämplig som vårdnadshavare.

Om boende samt umgänge:
Med bedömning ur barnets bästa ska samma tänk tillämpas även i situationer om boende- och umgängesfrågan. Att en förälder missbrukar narkotika kan medföra allvarlig fara för barnet och det kan där med inte ses som barnets bästa att besluta att barnet ska bo eller umgås med den missbrukande föräldern.

Att tillägga är dock att det är barnet som beslutar om han/hon önskar umgås med den förälder som inte är vårdnadshavare eller boendeförälder. Om barnet vill umgås med den föräldern ska vårdnadshavaren och boendeföräldern verka för att umgänget kommer till stånd. Se 6 kap. 15 § föräldrabalken.

I detta fall:
Då du i din fråga säger att fadern har "testat" narkotika tolkar jag det hela som att det är fråga om en engångsförseelse. Om så är fallet är det svårt att hävda ensam vårdnad eller att man ska vara boendeförälder endast på den grunden.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000