FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/01/2019

Kan förälder motsätta sig barnens flytt?

Jag separerade från min man och vi har två små barn tillsammans. Han flyttade då till andra sidan landet. Om jag senare vill flytta till en annan stad med barnen, kan han motsätta sig den flytten? Han måste ju godkänna flytten eftersom han också är vårdnadshavare. Kan han "begära" att barnen ska flytta till honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tillämplig lagstiftning i denna situation är Föräldrabalken 6 kapitel.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta viktiga beslut som rör barnen. Byte av skola och bostadsort är en sådan viktig fråga som vårdnadshavarna måste enas om enligt 6 kap. 13 § föräldrabalken. Du har således inte rätt att flytta med barnen utan godkännande från deras fader.

Om ni inte skulle enas om det beslutet kan ni i första hand låta tingsrätten avgöra barnens boende enligt 6 kap. 14 § föräldrabalken. Tingsrätten gör en bedömning och det som är avgörande är barnens bästa, domstolen tar även hänsyn till barnens vilja med hänsyn till deras ålder och mognad. Det som domstolen fattar beslut om enligt detta lagrum är vem barnen ska bo hos, inte var.

Utgångspunkten för alla vårdnadsfrågor är att barnen ska ha god kontakt med båda sina föräldrar då det generellt anses vara för barnens bästa. Det du kan göra i sista hand är att ansöka om enskild vårdnad i enlighet med 6 kap 5 §. Domstolen beaktar vem av föräldrarna som har haft den faktiska vårdnaden om barnen, deras relation till respektive föräldrar osv.

Sammanfattningsvis kan du alltså vända dig till tingsrätten för att få ett beslut angående frågan om barnens boende, alternativt tillerkänna dig enskild vårdnad. Det bästa är naturligtvis om du och barnens fader lyckas enas om en lösning utanför domstolen. Det är även möjligt att kontakta familjerättsnämnden vid socialförvaltningen i er kommun, som kan erbjuda bl.a. rådgivande samtal.

Lycka till!

Vänligen,

Melica DjahaniRådgivare
Hittade du inte det du sökte?