Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?

2020-05-24 i Barnrätt
FRÅGA
Vi har gemensam vårdnad om vår son. Vi har varit skilda sedan sonen var 2 år och bott i samma kommun. Nu har pojkens pappa fått en ny familj och flyttat till en annan kommun. Det går mycket bra för min son i skolan (skall snart börja i 4 klass). Nu tycker hans pappa att han skall börja i skola där han bor för att han tycker att dom är bättre där. Detta skulle innebära att sonen som har jättefina betyg och trivs där han går helt plötsligt skall börja om på något sätt. Har jag någon rätt på min sida att motsätta mig detta? Skolan han går i nu är väl inte den allra bästa men han lär sig det han skall och mer därtill. Man flyttar väl inte ett barn från en skola där det går bra och han trivs? Skolan ligger 5 minuter från vårt boende. Han kan gå både till och från skolan själv. Om han skulle byta skola skulle det för mig innebära 40 minuters resväg till och från skolan samt att hans skoldagar skulle bli mycket längre. Hur går jag vidare för att föra min talan samt få professionell hjälp. Oavsett om jag har rätt eller fel. Jag menar att min exman har medvetet flyttat ifrån vår sons vardag.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt måste ni som gemensamma vårdnadshavare fatta beslut gemensamt för att en åtgärd i fråga om er sons personliga angelägenheter ska kunna komma till stånd. Om någon av er motsätter sig en åtgärd så innebär det att den inte kan genomföras (6 kap. 13 § föräldrabalken (FB)).

Eftersom ni båda är vårdnadshavare och du inte vill gå med på att låta din son byta skola så kan inte bytet genomföras, det finns inga lagstadgade möjligheter att tvinga någon av er till något ni inte vill.

Det finns möjlighet att använda er av kommunens tjänst för samarbetssamtal för att nå fram till enighet i frågan, vilket framgår av 6 kap. 18 § FB och 5 kap. 3 § st. 1 p. 1 socialtjänstlagen.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1582)
2020-12-04 Vilka möjligheter har barnens mamma att söka enskild vårdnad när jag gifter om mig?
2020-12-03 Han vägrar låta mig ha barnen. Vad ska jag göra?
2020-12-02 Kan ett rättsligt föräldrapar vara av samma kön?
2020-11-30 Vårdnadshavare som vägrar lämna ifrån sig barnet efter umgängestillfällena

Alla besvarade frågor (86938)