Kan förälder göra sitt barn helt arvlös?

2017-09-27 i Laglott
FRÅGA
Kan min mor göra mig arveløs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Som utgångspunkt ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvlåtarens samtliga bröstarvingar (barn) enligt 2 kap 1§ ÄB. Genom att upprätta ett testamente kan en förälder dock frångå den sedvanliga arvsordningen. Oavsett vad som skrivs i ett testamente har bröstarvingar dock alltid rätt att få ut sin så kallade laglott - vilket är hälften av vad bröstarvingen skulle fått enligt den legala arvsordningen (hälften av den s.k. arvslotten), 7 kap 1§ ÄB. Arvlåtaren råder alltså ”bara” helt över hälften av sitt arv.

Utöver detta finns ett förstärkt laglottsskydd i 7 kap 4§ som skyddar bröstarvingar från att arvlåtaren under sin livstid skänker bort egendom och på så sätt gör bröstarvingen arvslös.

Sammanfattningsvis är svaret alltså att det inte går att göra sina barn helt arvlösa i Sverige. Du har som barn alltid laglig rätt till din laglott. Om din mor skulle upprättat ett testamente som kränker din laglott har du rätt att påkalla jämkning av testametet och få ut din laglott, 7 kap 3§ ÄB. Du måste då inom sex månader efter att du delgivits testamentet framställa krav om att få ut laglotten. Har din mor skänkt bort egendom under omständigheter som avses i 7 kap 4§ kan detta angripas genom det förstärkta laglottsskyddet.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Vänligen

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (859)
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?
2021-08-31 Testamente som utesluter bröstarvinge

Alla besvarade frågor (95739)