Kan förälder göra sitt barn helt arvlös?

Kan min mor göra mig arveløs?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Som utgångspunkt ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvlåtarens samtliga bröstarvingar (barn) enligt 2 kap 1§ ÄB. Genom att upprätta ett testamente kan en förälder dock frångå den sedvanliga arvsordningen. Oavsett vad som skrivs i ett testamente har bröstarvingar dock alltid rätt att få ut sin så kallade laglott - vilket är hälften av vad bröstarvingen skulle fått enligt den legala arvsordningen (hälften av den s.k. arvslotten), 7 kap 1§ ÄB. Arvlåtaren råder alltså ”bara” helt över hälften av sitt arv.

Utöver detta finns ett förstärkt laglottsskydd i 7 kap 4§ som skyddar bröstarvingar från att arvlåtaren under sin livstid skänker bort egendom och på så sätt gör bröstarvingen arvslös.

Sammanfattningsvis är svaret alltså att det inte går att göra sina barn helt arvlösa i Sverige. Du har som barn alltid laglig rätt till din laglott. Om din mor skulle upprättat ett testamente som kränker din laglott har du rätt att påkalla jämkning av testametet och få ut din laglott, 7 kap 3§ ÄB. Du måste då inom sex månader efter att du delgivits testamentet framställa krav om att få ut laglotten. Har din mor skänkt bort egendom under omständigheter som avses i 7 kap 4§ kan detta angripas genom det förstärkta laglottsskyddet.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Vänligen

Beatrice RälgRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000