Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?

2021-11-29 i Bröstarvinge
FRÅGA
Vi är 4 syskon, far har gått bort för några år sedan. Mor är gammal och i dålig form och har inte länge kvar i livet. En av mina systrar har dåligt ekonomiskt ställt och har lånat pengar av mor, hittils ca 400.000 kr. Mor har kvar ca 500.000 kr och vill ge även det till samma syster. (Mor har inga övriga tillgångar). Kan mor ge alla pengar till ett av syskonen och göra oss övriga arvslösa? När mor har gått bort, kan vi övriga syskon kräva tillbaka det som skulle ha varit vår del av arvet av vår syster?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken. Om en förälder ger en gåva till sitt barn antas det vara förskott på arv (6 kap. 1 §). Detta innebär att gåvans värde ska avräknas från mottagarens arv när föräldern går bort. Om det skulle vara så att gåvans värde överstiger det som mottagaren annars skulle ha fått i arv är huvudregeln att mottagaren inte behöver betala tillbaka överskottet (6 kap. 4 §). Undantag från denna regel är om gåvan inkräktar på bröstarvinges rätt till laglott, i sådant fall kan mottagaren behöva återbära gåvan (7 kap. 4 §). Denna regel gäller om gåvan kan likställas med ett testamente, dvs. om givaren tror sig avlida inom en snar framtid och därför vill ordna arvet. Regeln kallas för det förstärkta laglottsskyddet och syftar till att skydda bröstarvingar från att bli arvslösa.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten är det är fritt för en förälder att ge en gåva till sitt barn och att gåvomottagaren inte är återbetalningsskyldig om denne skulle få för mycket. Undantag gäller om gåvan inkräktar på andra bröstarvingars laglott och gåvan kan likställas med ett testamente, i en sådan situation kan gåvomottagaren behöva återbära gåvan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98657)