Kan förälder göra barn arvslös?

2015-07-08 i Laglott
FRÅGA
Hej! Om en av mina föräldrar skulle dö och den har skrivit på sitt testamente att alla pengar ska gå till mitt syskon, har jag rätt till en del av pengarna då? Och vad händer om jag inte får information om hur arvet har fördelats?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (se här) så är hälften av en bröstarvinges (vilka är barn och om barn är avlidet, barnbarn och så vidare) arvslott, laglott. Laglotten kan inte testamenteras bort och enligt 7 kap. 3 § ÄB (se här) så kan bröstarvinge för att få ut sin laglott, jämka testamentet om det kränker laglotten. Detta måste göras inom sex månader från det att bröstarvingen delgivits testamentet på så sätt som anges i 14 kap. ÄB. Gör inte bröstarvingen sitt anspråk till känna inom sex månader har hen förlorat sin rätt att jämka testamentet. Vad gäller delgivning anges i 14 kap. 4 § ÄB ( se här) att en arvinge delgivs testamente genom att en bestyrkt kopia av testamentet överlämnas till arvingen. Att kopian är bestyrkt innebär att någon har intygat att kopian överensstämmer med originalet.

När en person har avlidit görs en bouppteckning enligt 20 kap. ÄB. Till den ska samtliga delägare i boet kallas enligt 20 kap. 2 § ÄB (se här). Blir en delägare inte kallad i rätt tid eller inte alls, så är bouppteckningen inte utformad på rätt sätt och kan behöva göras om. Vad gäller arvsskifte så förrättas detta enligt 23 kap. 1 § ÄB (se här) av arvingarna. Över arvskifte ska upprättas en handling som skrivs under utav delägarna enligt 23 kap. 4 § ÄB (se här). Du bör alltså både få information om att bouppteckning ska ske samt om det senare kommande arvsskiftet, eftersom du blir delägare i boet. Är föräldrarna gifta och du gemensamt barn, blir du efterarvinge eftersom make ärver framför gemensamma barn enligt 3 kap. 1 § ÄB (se här). Du har då rätt att få ut ditt arv då den efterlevande maken avlider, enligt 3 kap. 2 § Äb (se här). Men efterarvingar ska också kallas till bouppteckning.

Kan man inte komma överens i boet kan rätten på begäran av en dödsbodelägare förordna att egendomen skall förvaltas utav en boutredningsman, enligt 19 kap. 1 § ÄB (se här). Boutredningsman kan sedan besluta om arvskifte.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Brännmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (750)
2020-08-11 Laglottsskydd och barnbarn
2020-08-08 Barns Laglott
2020-07-31 Arv - biologiska föräldrar som inte varit delaktiga i barns liv.
2020-07-13 Hur mycket får särkullbarnen om de begär sin laglott?

Alla besvarade frågor (82783)