FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv19/05/2022

Kan förälder ge ena syskonet en fastighet utan att ge det andra syskonet motsvarande gåva?

Hej, Jag har en ganska ytlig kontakt med min pappa och mina föräldrar är skilda sedan länge. Nu har det kommit fram att han och hans nya fru har skänkt sitt hus till min halvsyster och hennes man mot att de i sin tur skaffade dem en lägenhet. I detta fall en hyresrätt. Jag upplever det som konstigt att min halvsysters nyblivna man har fått halva huset. Det torde vara värt runt 3 miljoner. Jag har inte på något sätt varit involverad i detta utan fick läsa i tidningen att lagfart har bytt ägare. Vad bör jag göra och vilka rättigheter har jag nu och framöver? Hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt att förfoga över sin egen egendom

I nuläget föreligger inga förhinder för din pappa att skänka sitt hus till din halvsyster utan att ge dig någon motsvarande gåva. Under en förälders livstid får denne göra vad den vill med dennes egendom, oavsett hur många barn den har. Vill din pappa skänka motsvarande tre miljoner kronor till din halvsyster och hennes man, samtidigt som du inte får någonting. 

Det är först vid hans bortgång som gåvan kan få rättsliga konsekvenser. Bröstarvingar har nämligen arvsrätt vid förälderns bortgång (2 kap. 1 § ÄB)

Kort om makes arvsrätt

Om den avlidne var gift vid sin bortgång så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Vid din fars bortgång har hans fru alltså arvsrätt. 

Laglott

Hälften av arvslotten utgör laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Innebörden är således att bröstarvingarna har rätt till halva kvarlåtenskapen. Alltså kommer vid din pappas bortgång hans fru ärva halva hans kvarlåtenskap, medan du och din syster ärver halva kvarlåtenskapen såvida inte annat är reglerat genom testamente eller äktenskapsförord. 

Finns flera bröstarvingar så delar de på den totala laglotten (2 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Eftersom ni är två bröstarvingar har du alltså rätt till minst 25 % av din fars kvarlåtenskap och din syster har rätt till åtminstone 25 % av din fars kvarlåtenskap (50 % / 2). 

Förskott på arv

Om en person ger egendom under sin livstid utan ersättning betraktas det som en gåva. Överlåts gåva från förälder till en bröstarvinge (alltså barn eller barnbarn) så utgör gåvan i regel förskott på arv. Innebörden av förskott på arv är att värdet för gåvan dras bort från arvsrätten den dag arvet ska fördelas (6 kap. 1 § och ÄB). Din syster är skyldig att avräkna vad hon mottagit genom förskott på arv från sin laglott (7 kap. 2 § ÄB). Om den totala kvarlåtenskapen motsvarar 15 miljoner så går alltså hälften till frun (7,5 milj.) och hälften delar du och din syster på (7,5 / 2 = 3,75 milj vardera). Har hon då redan fått 2 miljoner så ska det avräknas från hennes arv (3,75 – 2 = 1,75). Sedan genomförs ny beräkning på de 2 miljonerna. Frun får då hälften, medan du och din syster delar på hälften. Det medför i den hypotetiska beräkningen att frun får totalt 8,5 milj., du får 4,25 milj. och din syster får 2,25 milj. 

Reglering genom gåvobrev

Om din pappa dock har upprättat gåvobrev som anger att fastigheten inte ska utgöra förskott på arv så gäller som huvudregel gåvobrevet (6 kap. 1 § ÄB). Finns ett sådant gåvobrev så avräknas alltså inte fastigheten från din systers laglott, utan det räknas bort från den totala kvarlåtenskapen.

Däremot gäller fortfarande, som tidigare nämnt, bröstarvinges rätt till laglott. Om arvlåtaren (i det här fallet er pappa) överlåtit egendom genom gåva så tillämpas lagen på samma sätt som vid testamente (7 kap. 4 § ÄB). Det innebär att gåvan kan jämkas på samma sätt som ett testamente kan jämkas. Innebörden av jämkning är att gåvan ogiltigförklaras helt eller delvis. Det rör sig om ett aktivt agerande, så du måste alltså uttrycka att du vill påkalla jämkning på grund av gåva när din pappa gått bort. Om du inte gör det så förblir gåvan giltig. 

Sammanfattningsvis

Det är okej för din pappa att ge sin fastighet till din syster i gåva. Vid hans bortgång ska det emellertid redovisas som förskott på arv. Det gäller förutsatt att det inte fanns ett gåvobrev som uttryckte att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv. Om det inte påverkar din laglott gäller gåvobrevet. Om din laglott påverkas av det så kan du dock påkalla jämkning av gåva.

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare